Revision af nøglehullet

Nøglehullet har nu været på gaden siden 2009 og har hjulpet danskerne med, at træffe et nemt og sundt valg. Fra begyndelsen har det været en erklæret målsætning, at nøglehulsordningen skulle være dynamisk, og kunne opdateres i takt med, at der udvikles ny viden på området, derfor er det nu blevet tid til en revision.

Mere lig de nordiske lande

Fødevarestyrelsens oplæg til en revision af nøglehulsordningen, sker i et forsøg på, at nærme sig de nye nordiske næringsstofanbefalinger (NNR2012). Det betyder, at de fødevarer, der i fremtiden ønsker at bære Nøglehulsmærket, skal indeholde mindre salt, mindre mættet fedt og mere fuldkorn:

”Det er vigtigt at have en mærkningsordning, som stimulerer til produktudvikling i en sundere retning i tråd med næringsstofanbefalingerne.”, fortæller Else Molander, Kontorchef for Ernæring i Fødevarestyrelsen.

Skepsis at spore

Det nye forslag mødes dog med stor skepsis fra blandt andet DI, der er bange for at mærket bliver for "elitært":

"Det skal også være andre, end dem der i forvejen spiser sundest, der får gavn af mærket. Hvis man vil have et alment bredt mærke, som skal appellere til befolkningen som sådan, skal man passe på ikke at lave kriterierne så strenge, at det kun er dem, der allerede er omvendte, som overhovedet vil bryde sig om produkter, der er sammensat på en måde, der giver mærket", fortæller Mette Peetz-Schou til Altinget Fødevarer.

En af de produktgrupper, der vil finde det svært at holde sig inden for den maksimale saltgrænse, er kødpålægget, der har et forholdsvist højt saltindhold.

Glædelig modtagelse hos Kost & Ernæringsforbundet

Modtagelsen er anderledes positiv hos formand for Kost & ernæringsforbundet, Ghita Parry:

"Vi har hele tiden arbejdet proaktivt for at sikre danskernes muligheder i forhold til at kunne træffe et nemt og sundt valg. I den forbindelse er vi glade for, at nøglehulsordningen hele tiden er i udvikling, så den er i overensstemmelse med de officielle anbefalinger", udtaler Ghita Parry og fortsætter:

"Specielt synes vi, det er interessant, at der lægges op til at også ikke-indpakkede fødevarer såsom kød og brød kan nøglehulsmærkes."