Ringe indflydelse i MED

Undersøgelse giver et klart billed af, at MED -systemet ikke passer godt til tidens udfordringer og ikke sikrer medarbejdernes interessevaretagelse tilstrækkeligt.  Ganske mange tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter har deltaget i undersøgelsen.

Medarbejderenes indflydelse skal styrkes

Undersøgelse viser mange ting og der er mange konklusioner. Nogle af væsentlige er, at samarbejdet indeholder mange muligheder, men langt fra passer ind i hverdagen. Der mangler kendskab til hvor og hvornår rammer og vilkår kan benyttes bedre end det sker i MED, viser undersøgelsen.

20 FTF organisationer   

20 af FTF organisationer både på det private og offentlige område har deltaget i undersøgelsen. Så der er godt vægt bag konklusionerne. Flere mangler viden om, hvad aftalen omkring samarbejde betyder for arbejdet i MED eller SU.

Mangler kompetencer og tid

Undersøgelsen viser, at medarbejderne, som er med i MED - og SU udvalg mangler både kompetencer og tid til at løfte opgaven med at få mere indflydelse.  Mange ønsker mere indsigt og viden om ledelses- og styreformer.

Den viser sig også, at det er svært at få indflydelse på den strategiske dagsorden med budget, økonomi og normeringer.

Inddrag flere 

Krisen kradser og udfordringer er store. Det er vigtigt, at stå sammen og styrke det tværfaglige samarbejde i MED organisationen og inddrage de tillidsvalgte, som ikke har plads i MED udvalgene, således at samspillet og  viden øges på flere områder.   

  

Kilde
Medhør uden medbestemmelse