Rundt i regionen

Midtvejsmøde

Projektet løber frem til kongressen i 2013. Hvis ikke du deltog på midtvejsmødet, så kan du læse mere om projektet under professionsidentitet, her vil der løbene være opdateringer om projektet.

Arrangementer i regionen.

Vi bestræber os på at tilbyde vores medlemmer en bred vifte af arrangementer og du vil altid kunne finde det nyeste her, ved at klikke på arrangementer. Nogle arrangementer kommer dumpene og kan ikke nå at komme i bladet, så husk at tjekke på hjemmesiden. Hvis du ønske at få sendt en husker om arrangementer så send en mail til Carina på:  carina@christie-p.dk

Hvis du har en god ide til et arrangement, kan du sende den til Carina, som så sammen med aktivitetsudvalget vil se på muligheden for at tage fat på netop dit forslag

Nyt tiltag, for ny uddannede

Vi har i region Sjælland forsøgt os med at afholde cafe for ledige i samarbejde med FTF-A i slutningen af 2011, men måtte desværre aflyse grundet få tilmeldinger. Inden længe vi  i samarbejde med A-kassen forsøge os igen, denne gang med et tilbud til de nyuddannede ernæringshjælpere og ernæringsassistenter.

Bisidder

En af regionsformandens opgaver er at bistå medlemmerne ved sygesamtaler eller tjenestelige samtaler. Oftest er det medlemmer som ikke har en tillidsmand som beder om bistand. Ofte kan bistanden dreje sig om råd og vejledningen enten via. telefon eller mail.

Forandringer på arbejdspladserne

Når og hvis der sker forandringer på din arbejdsplads, så husk at rette henvendelse til din regionsformand Rikke Kristensen, rik@kost.dk ,eller til Kost og ernæringsforbundet centralt. Det er vigtigt at vi inddrages så tidligt i processen som muligt hvis der sker / skal ske væsentlige forandringer for dig eller dine kollegaer. FTF-A og kost og ernæringsforbundet samarbejder og deltager gerne i arbejdspladsmøder om dette emne. Møderne er med til at give medlemmerne ro og viden om hvad det vil kunne indebærer for den enkelte. Jeg må desværre konstatere at der også inden for vores fag kommer flere ledige

Skolebesøg

På dette område samarbejder vi med FTF-A og besøger grundforløb og hovedforløb sammen. Vi har et rigtigt godt samarbejde og er enige om at, det er super vigtigt at møde de unge og fortælle dem om såvel fagforening som A-kasse og ikke mindst er det vigtigt at få fortalt at vi er samarbejdspartnere men har forskellige formål og opfylder forskellige behov for de unge.