Temamøder om faglighed

  • Temamøder i hele landet

 

Temamøder i hele landet

På temamøderne præsenterer Kost og Ernæringsforbundet en række jobprofiler. Profilerne beskriver helt konkret kost-, ernærings- og sundhedsfagliges opgaver og kompetencer, og kan gøre det lettere at indlede en dialog med hinanden indbyrdes på arbejdspladsen, med borgerne, med arbejdsgivere og samarbejdspartnere. Dialogen vil skabe langt større forståelse for professionens faglige kvaliteter, og hvordan vi fremmer sundhed og trivsel hos borgerne gennem mad, måltider, vejledning og behandling.

Oplægsholdere

  • Sprogekspert Lis Kruse og Marcus Lantz, cand. mag. i retorik
    Karen Leth og Karina Kyhn Andersen, Mad- og måltidskonsulenter fra Kost og Ernæringsforbundet

 

 Region Syddanmark

 Region Midtjylland

 Region Hovedstaden

 Region Sjælland

 Region Nordjylland