Så sunde er vi

Sundhedsprofil 2013

Det er anden gang, der bliver tegnet et så omfattende billede af danskernes sundhed.  Første gang var i 2010, og vi kan derfor se, om der er sket ændringer i livsstilen i de sidste par år.

Og det er der.  Både gode og mindre gode. F.eks. ryger danskerne mindre og drikker mindre.  Men der er stadig plads til forbedringer, som formanden for Vidensråd for forebyggelse, Morten Grønbæk siger. Eksempelvis drikker hver femte dansker mere end sundhedsstyrelsen anbefaler.

Usundt kostmønster

Der er også ’plads’ til at spise sundere, viser kostmønsteret, der målt på indtaget af frugt, grønt, fisk og mængden af mættet fedt.

Alt i alt spiser knapt 14 procent usundt, heriblandt dobbelt så mange mænd som kvinder, og især yngre mænd. Blandt dem, der spiser usundt, er der tilmed kun én ud af syv, der selv opfatter deres kost som usund. Til gengæld vil halvdelen af dem med de usunde vaner gerne spise sundere.

For mange overvægtige

Sundhedsprofilen bekræfter samtidig de kedelige tal for overvægt. Næsten halvdelen af danskerne er moderat eller svært overvægtige. Og det har ikke flyttet sig siden 2010.

Et redskab for kommunerne

Tallene viser, hvordan det står til med folkesundheden. Men da alle tal er gjort op kommune for kommune i landets 98 kommuner, kan den enkelte kommune se, hvordan borgerne trives i kommunen, og hvor der er størst behov for en forebyggende indsats.  

- Hvis kommunerne er i tvivl om, hvor der skal sættes ind med en forebyggende indsats, så er sundhedsprofilen et godt udgangspunkt. Den viser i øvrigt, at der er rigtigt god grund til at udnytte de kost-, ernærings- og sundhedsfagliges kompetencer i kommunerne og gøre en indsats i institutionerne for at give børn og unge gode madvaner. Det er også på tide at tage fat i den større udfordring, det er, at nå de kortuddannede mænd, der har det suverænt dårligste kostmønster, siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Fakta om sundhedsprofilerne

  • 160.000 danskere har besvaret et spørgeskema om sundhed, sygelighed og trivsel.
  • Svarene er opdelt i forhold til f.eks. alder, køn, erhverv og geografi.
  • Undersøgelsen er gennemført af Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet, Danske Regioner, KL og Statens Institut for Folkesundhed.
  • Undersøgelsens resultater kan ses på danskernessundhed.dk
Kilde