Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Sådan et resultat er sliddet værd

– Det er enormt dejligt at komme tilbage til kollegerne efter sidste forhandling og kunne meddele dem, at de fra april stiger 6.500 kr. i årsløn. Det er hele sliddet værd. Men faktisk er det ikke så hårdt at være tillidsrepræsentant, som mange tror. Du er ikke alene, du lærer en masse mennesker og din arbejdsplads at kende indefra, og det er både spændende og udviklende.

Ernæringsassistent Iben Hansen har ikke fortrudt, at hun foreløbig har været for Kost- & Ernæringsforbundet i sammenlagt 11 år. Hun bliver gerne ved, så længe kollegerne har tillid til hende, og hvad kan de andet, efter at Iben Hansen i de første måneder af 2010 fik forhandlet en pulje på 850.000 hjem til kollegerne i Lokalcentrene under Århus Kommune.

Noget for noget

Egentlig var der kun afsat 629.000 kr. svarende til 1,25 procent af lønsummen til lokallønsforbedringer. Det syntes Iben Hansens chefer var for lidt til at gennemføre en runde med individuelle forhandlinger, så de fik hende med på at fordele pengene kollektivt ved en forhåndsforhandling. Men så skulle Iben selvfølgelig have noget til gengæld!

 – Vi havde lagt en strategi på forhånd. Forbundets konsulent Jorge Bombaci sad med ved bordet, men det var mig, der førte ordet. Først fik vi aftalt stigning for ernæringsassistenterne, dernæst fik vi økonomaer i basisstillinger med. Cheferne var velvilligt indstillet, men selvfølgelig skulle der argumenteres. Det lærer man altså rigtigt meget af, siger Iben Hansen.

Selvom resultatet var det bedst opnåelige, ville hun have foretrukket individuelle forhandlinger.

 – Som det er nu, tilgodeser vi alle i faste stillinger på løntrin 3 med et erfaringstillæg. De unge, nyuddannede og fremadstormende, de får ingenting. Ganske vist er det gennemgående garvede folk i lokalcentrene, og de fleste unge, vi har, har udsigt til snart at komme op på løntrin 3. Men hvis vi skal lokke flere unge til faget, skal der altså følge noget løn med, og vi hører klart til lavtlønsafdelingen i Sundhedskartellet, siger Iben Hansen og tilføjer:

 – De, der bliver uddannet i dag, er dygtige. Jeg har været censor på uddannelsen et par gange og kan se, at kravene er betydeligt skrappere, end da jeg i sin tid blev køkkenassistent.

Ikke så slemt med læsestof

Hun har arbejdet for alle aldersgrupper og flere typer arbejdsgivere: Først i en vuggestue, så 10 år på Amtssygehuset – det nuværende Århus Sygehus – hvor Iben var tillidsrepræsentant i fire år. Hun prøvede også at være privat ansat i en restaurant et par år inden ansættelsen i Lokalcenter Brabrand i 2002.

Her blev Iben Hansen året efter valgt som tillidsrepræsentant for Lokalcentrene Vest med seks lokationer. I september sidste år blev hun tillige fællestillidsrepræsentant. Iben har taget både den gamle og den nuværende TR-uddannelse.

 – Jeg skal nok have lidt mere frikøb, end jeg har nu, for det er jo også meningen, at jeg skal arbejde på at få valgt TR’er i alle enheder. Mange bliver skræmt af udsigten til, at der er meget læsestof. Jeg vil sige: så er det heller ikke værre, og der er mange gevinster.

Læser sammen med pigerne

Får du så lov at bruge tid på det af arbejdspladsen og hjemmefronten?
 
– Jeg går selvfølgelig til en del møder, men har indtil videre nogenlunde kunnet klare det i arbejdstiden, selv om jeg indgår i to små køkkener, hvor vi normalt kun er tre-fire på arbejde ad gangen. Jeg møder ingen surhed, tværtimod glæde, når jeg kommer hjem med et resultat som forleden.

 – Privat har jeg fået børn i to perioder. Jeg er blevet farmor, og jeg bor alene med mine to yngste på 9 og 12. Jeg læser gerne ’TR-stof ‘samtidig med, at pigerne læser lektier, eller også venter jeg, til de er gået i seng. Det kan sagtens hænge sammen, siger 48-årige Iben Hansen.

Der er fordele ved at være tillidsrepræsentant – siger Iben Hansen:

• Du får en meget større indsigt i den organisation, du arbejder i, i forhold til, hvis du går i køkkenet hele tiden.

• Du kommer til at kende folk i forbundet. De er dygtige, og de er der, når du får brug for dem. Jeg har især et tæt samarbejde med konsulenterne Jorge Bombaci og Morten Seerup.

• Du kommer rundt i landet og møder andre mk’er, som du kan danne uformelle netværk med. Ofte er problemerne ens i de forskellige kommuner og regioner.

• Du kan trække på din regionsbestyrelse. Jeg ringer til Jette Nielsen (regionsformand for Kost & Ernæringsforbundet Region Midtjylland, red.), hvis der er noget, jeg er i tvivl om. Hun ved alting!

• Det er afvekslende, spændende og udviklende.