Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Sæt pensionen på pause

Michael Dam Andreasen, PKA  [ TEKST ]

Med delpension og pauseknap behøver du ikke længere vælge mellem pension eller job. Ordningerne giver dig økonomisk fleksibilitet og bedre muligheder for at blive længere tid på arbejdsmarkedet, hvis helbredet og lysten stadigvæk er der.

I stedet for at gå på pension kan du vælge at gå ned i tid og på delpension, så får du din løn suppleret med pensionsudbetaling. Eller du kan sætte din pensionsudbetaling på pause, hvis du allerede er gået på pension, og vende tilbage til et job.

Flere penge på lommen

Målet med delpension og pauseknap er at give dig flere muligheder for at få en bedre pension. Opskriften på en god pension er nemlig ganske enkel: jo længere tid du er på arbejdsmarkedet og indbetaler til din pension, desto flere penge får du imellem hænderne, når du går på pension. Og her er de nye, fleksible ordninger en hjælp til dig, som vil blive på jobbet helt eller delvist.

Hvor meget din pension stiger afhænger af, hvor meget du har sparet op, inden du bruger pauseknap eller delpension, og af, om du indbetaler til pensionen, mens du er på delpension eller pause.

Delpension

Delpension er til dig, som vil fortsætte med at arbejde, men i færre timer end før pensionsudbetalingsalderen. Her suppleres din deltidsløn med delvis pensionsudbetaling. Delpension giver dig en bedre pension, fordi der indbetales til pensionen af din deltidsløn', samtidig med at der ikke udbetales fuld pension.

Hvis du vil gå på delpension, kan du evt. tale med din arbejdsgiver om mulighederne for en seniorordning, hvor du arbejder på nedsat tid.

Pause

Pauseknappen er til dig, som allerede får udbetalt din pension. Den giver dig mulighed for at sætte din pension på pause, hvis du får et arbejde i en kortere periode. Dine gemte pensionsudbetalinger lægges oven i din pension, når du starter udbetalingen igen.

 

Fakta:

 

Pensionsalder

•  Hvis din pension er oprettet før 2007, kan du tidligst gå på pension, når du er 60 år.

•  Er din pension oprettet senere, skal du være ældre, før du går på pension.

•  Du kan finde din pensionsudbetalingsalder på pka.dk.

Pensionens størrelse

•  Pensionen er afhængig af, hvor meget du sparer op i de aktive år, og hvor længe pensionen forventes at skulle udbetales. Alderspensionen er livsvarig, og jo tidligere du går på pension, desto flere år skal opsparingen fordeles over.

•  Indbetalingernes størrelse (både overenskomstaftalte og eventuelle egne indbetalinger) har stor betydning. Perioder med deltid eller perioder uden for arbejdsmarkedet mindsker indbetalingen og dermed pensionen, medmindre du selv vælger at indbetale de manglende pensionsbidrag.

•  Vælger du at udsætte pensioneringen, stiger pensionsopsparingen, og når pensionen samtidigt spredes ud over færre år, bliver den højere.

•  Du kan beregne din pension på pka.dk.

 

Pauseknap 

•  Du kan vælge pause til og fra på månedsbasis.

•  Du mister ikke den pension, som du ikke får udbetalt i pausen. De gemte betalinger lægges oven i din alderspension.

 

Delpension   

•  Du kan vælge delpension til og fra på månedsbasis.

•  Størrelsen af din delpension afhænger af, hvor meget du går ned i arbejdstid og størrelsen af din pensionsopsparing.

•  Du mister ikke den pension, som du ikke får udbetalt i tiden på delpension. Den reducerede månedlige udbetaling lægges oven i din livsvarige alderspension.

•  Selvom du har en stor opsparing, kan udbetalingen fra delpension ikke kompensere fuldt ud for lønnedgangen fra fuldtid til deltid. Hvis du vil høre nærmere om modregningens betydning for din personlige økonomi, skal du kontakte din a-kasse.

 

Sådan gør du 

•  Du kan gå ind på pka.dk og vælge delpension eller sætte din pension på pause.

•  Du kan tale med en pensionsrådgiver på PKA’s medlemsservice på 39 45 45 40.

•  Du kan chatte med en rådgiver, mens du ser på tallene.