Saltkampagnen ”Får du for meget?”

De fleste får næsten dobbelt så meget salt som anbefalet 

Fire ud af ti danskere har for højt blodtryk og en af årsagerne er, at de fleste af os får for meget salt.

400.000 danskere vil hvert år undgå at få forhøjet blodtryk – med alt hvad det kan medføre af følgesygdomme – hvis vi tager toppen af vores saltforbrug. Det viser beregninger fra Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed.

Størstedelen af den salt vi får, kommer direkte fra den mad, vi køber. Især får vi salt fra brød og kødpålæg, men vi får også en del fra fx ost og færdigretter. Vi får langt mere salt herfra, end når vi griber ud efter saltbøssen derhjemme og giver maden et ekstra pift.

Derfor sætter Fødevarestyrelsen, i samarbejde med Saltpartnerskabet, fokus på forbrugernes saltvaner.

Fakta om salt

  • 9 ud af 10 danskere spiser mere salt end anbefalet.
  • Der er rigtig god evidens for, at danskernes saltindtag påvirker blodtrykket. Jo højere saltindtagelse, des højere blodtryk. Omvendt falder blodtrykket hvis saltindtagelsen nedsættes. Effekten er størst hos personer med forhøjet blodtryk, men der ses også effekt hos personer med normalt blodtryk.
  • Forhøjet blodtryk er et skjult samfundsproblem og data fra screeningsundersøgelser af den generelle danske befolkning viser, at 38 % af befolkningen har forhøjet blodtryk.
  • Saltreduktion påvirker ikke kun blodtrykket, men også andre faktorer der kan have betydning for udvikling af hjertekarsygdom.
  • Der vil kunne forventes 400.000 færre personer med forhøjet blodtryk hvis det gennemsnitlige daglige saltindtag sænkes med 3 gram.
  • Overordnet er der fundet en lavere forekomst af hjertekarsygdomme hos personer med et lavere saltindtag sammenlignet med personer med et højere saltindtag. Nogle nyere follow-up studier har dog fundet en øget risiko for hjertesygdom eller dødsfald som følge af hjertesygdom både hos den gruppe af personer, der har et lavt saltindtag og for den gruppe af personer i undersøgelserne med et højt saltindtag. Disse studier er dog alle forbundet med så store metodemæssige problemer at de ikke bør tillægges stor vægt i den samlede vurdering.
  • Der kan i Danmark spares 1-2 milliarder kr. årligt på udgifter relateret til hjertekarsygdom, hvis saltindtagelsen sænkes med 3g/dag i gennemsnit.

Kilder

Salt og sundhed, Afdeling for Risikovurdering og Ernæring, DTU Fødevareinstituttet

Konsekvensberegninger for reduktion af danskernes saltindtag, Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, 2012.

Læs mere: www.foodtesten.dk

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside om saltkampagnen.