Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Sammen om gelekaffen

  • Tina Juul Rasmussen    [ TEKST ] Kissen Møller Hansen  [ FOTO ]
    Tina Juul Rasmussen [ TEKST ] Kissen Møller Hansen [ FOTO ]

Gelekaffe og dysfagi-pizza står ikke på den gængse menuplan til patienterne på Regionshospital Nordjylland i Hjørring. Men det kunne det godt, mener Dorte Melgaard og Torben Eg Nefer. De har nemlig et tæt samarbejde om kost til patienter med tygge-synkebesvær.

Dysfagiteam

Dorte Melgaard er forsknings- og udviklingsterapeut og næsten færdig med sin ph.d. om dysfagi hos patienter indlagt med lungebetændelse. Og det var i arbejdet med den, at hun første gang løb ind i kostkonsulent Torben Eg Nefer fra hospitalets hovedkøkken, fordi han fungerer som bindeled herfra til resten af hospitalet. Samtidig har han helt konkret erfaring med at udvikle tygge-synke-venlige retter som gelekost.

− Mit arbejde og min forskning handler i høj grad om at tænke tværfagligt, og derfor var det oplagt at få Torben og dermed køkkenets ekspertise med i det ‘dysfagi-dream team’, vi sammensatte for at blive dygtigere på området, fortæller Dorte Melgaard.

Det var i maj 2013, og siden er der løbet en del vand i åen, supplerer Torben Eg Nefer:

− Vores samarbejde har udviklet sig siden, blandt andet har vi holdt dysfagi-temadage, både her på sygehuset og for faggrupper i Aalborg Kommune generelt med stor succes. Dysfagi er virkelig et overset område, hvor vi sammen kan gøre en stor forskel ved at udbrede vores fælles viden.

Gelekaffen reddede dagen

For Dorte Melgaard har det været en stor fordel at kende en i køkkenet, som hun udtrykker det.

− Det forenkler tingene, at vi kender hinanden. Når jeg får en ny, skør idé, kræver det ofte kun et par mails frem og tilbage mellem Torben og mig, før det er på plads. Men det helt unikke er, at vi har et så dygtigt og fleksibelt køkken med stor interesse i området. De har været meget villige til både at indgå i længere samarbejdsforløb og stille op til helt konkrete, enkle projekter, siger Dorte Melgaard og nævner et eksempel:

− Vi havde en patient på intensiv afdeling, som ikke havde kunne spise og drikke i lang tid, og som bare lå og sukkede efter en kop kaffe. Så jeg spurgte Torben: “Kunne I ikke lave noget gelekaffe?” To timer efter havde en af hans dygtige studerende lavet en kop gelekaffe til vores patient. Det var en god dag. Lige nu går jeg og driller ham med, at jeg gerne vil have udviklet en dysfagi-pizza.

Køkkenet næsten verdenskendt

For Torben Eg Nefer og hans kolleger i køkkenet betyder samarbejdet med Dorte Melgaard og hendes afdeling, at køkkenets kompetencer er blevet mere synlige på hospitalet − ja, faktisk næsten verdenskendte.

− Vi havde i flere år ikke rigtigt kunnet komme ud over rampen med vores viden og erfaringer, som vi gerne ville. Men efter at jeg, som en del af vores dreamteam, deltog i en international ernæringskongres i Geneve, hvor jeg fortalte om vores gelekost, er køkkenet blevet mailbombet med forespørgsler. Det gælder opskrifter, fortykningsmidler, og hvad vi i det hele taget har gang i.

− På den måde har vores samarbejde virkelig være en katalysator for at synliggøre vores kompetencer både i og uden for hospitalet. Fordi Dorte repræsenterer og samarbejder med faggrupper, der har noget med maden at gøre, er det lykkedes os at få en dialog i gang med dem om, hvordan maden bliver brugt på afdelingerne. Og vi er kommet med i et forskningsarbejde, som det ellers ville have været svært for os at få adgang til.

Hvor ligger udfordringerne i samarbejdet − for de er der vel også?

− De ligger helt klart i rammerne og ressourcerne. Vi har ikke hverken tid til eller mulighed for at gøre alt det, vi gerne vil. Det kan godt være frustrerende, svarer Dorte Melgaard.

− Nogle gange må jeg bare sige: “Vi ligger underdrejet. Jeg kan ikke presse mine kolleger i køkkenet til mere”. Det betyder nogle kompromisser i forhold til vores faglige ambitioner, supplerer Torben Eg Nefer.

− Og jeg skal lære at lytte, når Torben siger sådan. Det er faktisk meget sundt, at der nogle gange er begrænsninger. Det nemmest i verden er jo at få gode ideer til, hvad andre skal gøre, erkender Dorte Mel-
gaard.

− For mig kan det også være svært at sælge Dortes ideer til de andre i køkkenet, fordi vi er hængt op af den daglige drift. Det begrænser os i at udvikle på nogle af de områder, hvor vi kunne blive bedre.

BLÅ BOG

 

Navn

Dorte Melgaard
50 år

Uddannet ergoterapeut i 1999 og Master i Rehabilitering i 2010. Ansat i Aalborg Kommune som ergoterapeut og siden som specialeansvarlig ergoterapeut på daværende Dronninglund Sygehus. I 2011 ansat på Regionshospital Nordjylland som forsknings- og udviklingsterapeut. Afleverede sin ph.d. i december 2016.

Navn

Torben Eg Nefer
45 år

Uddannet økonoma i 1995 fra Aalborg Universitetshospital. Siden kortvarigt ansat på Psykiatrisk Hospital i Aarhus, inden han i oktober 1995 blev hentet til Regionshospital Nordjylland for at opbygge et nyt menusystem. Siden 2000 kostkonsulent samme sted.