Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Screening stopper vægttab hos ældre

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Heidi Lundsgaard [ FOTO ]

Kost og ernæring på plejecentrene har de senere år været et højt prioriteret område i Nordfyns Kommune, og i 2013 startede kommunen på systematisk ernæringsscreening af alle beboere på to af kommunens plejecentre i Bogense. Det giver resultater, viser de foreløbige erfaringer med indsatsen, som ernæringsassistent Heidi Busborg Staal er faglig tovholder for:

− Screeningen betyder, at vi er blevet meget bedre til at stoppe vægttab, og oftere end tidligere lykkes det at få underernærede til at tage på. Vi kan se, at syge beboere hurtigere bliver raske, da modstandskraften øges, siger Heidi Busborg Staal.

En beboer tabte eksempelvis 20 kilo og nærmede sig kritisk underernæring. Det blev opdaget via den systematiske ernæringsscreening og en systematisk indsats sikrede, at beboeren genvandt størstedelen af sit vægttab.

Guide til screening

Indsatsen fulgte en guide for ernæringsscreening, som Heidi Busborg Staal og sygeplejerske Kristina Lunddahl har udarbejdet til personalet på plejecentrene. Guiden lægger op til screening af alle beboere ved indflytning og derefter hvert halve år. Der lægges en behandlingsplan for alle beboere med behov for det. Og indsatsen evalueres og lagres i kommunens dokumentationssystem.

Souschef for plejecentrene i Nordfyns Kommune, Lis Kjelstrup, er særdeles godt tilfreds med resultaterne.

− Der er ikke lavet en samlet effektopgørelse, men der er ingen tvivl om, at systematisk ernæringsscreening har vist sig at være et rigtig godt redskab, og jeg er meget åben for, at kommunens øvrige plejecentre skal følge trop. De screener allerede i dag, men ikke så systematisk, som guiden lægger op til.

Hun ser det som vigtigere end nogensinde, at kommunerne prioriterer ernæring og opdager og reagerer på tidlige tegn på underernæring. I forhold til den indsats er screening et centralt redskab.

Flere svækkede ældre

De bærende principper i Nordfyns Kommunes voksenområde er forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering. Samtidig er beboere på plejecentre i dag generelt mere svækkede end tidligere.

− Det er endnu vigtigere end tidligere at prioritere indsatser, der fremmer god ernæringstilstand. Det nære sundhedsvæsen betyder, at borgerne kommer hurtigere hjem efter indlæggelse, og at de tit har komplekse sygdomme og er generelt svækkede, når de flytter ind på et plejecenter. Flere end tidligere er i risikozonen, siger Lis Kjeldstrup.

Hun og Heidi Busborg Staal understreger, at screening ikke i sig selv forebygger underernæring. Der er også brug for at fremme den enkelte beboers lyst til at spise, og Nordfyns kommune har prioriteret at skabe gode spisemiljøer og at inddrage beboerne på plejecentrene i menuvalget i videst muligt omfang.

Undervisning af plejen

Samtidig er en opkvalificering af medarbejderne og ledernes viden om kost, ernæring og sundhed sat i gang i et samarbejde med Heidi Busborg Staal og to øvrige ernæringsassistenter.

− Det er en stor og vigtig opgave at vende personalets fokus fra overvægt til undervægt. Vi er næsten alle sammen opflasket med, at det er sundt at være meget slanke og med kostråd om at undgå fedt og sukker og spise grønt. Så er det en kovending at nøde beboere til at spise så meget mayonnaise og piskefløde, de kan. Det kræver forståelse af underernæredes særlige behov, siger Heidi Busborg Staal.

Ernæringsfaglighed batter

Nordfyns Kommune nedlagde i 2012 sit centralkøkken. Mad til hjemmeboende leveres i dag af en ekstern leverandør, mens det på kommunens fem plejecentre er plejepersonalet, der står for at bespise de i alt 235 beboere. Plejepersonalet står selv for indkøb og tilbereder måltiderne helt eller delvist i moderne køkkener, som for nogle år siden blev bygget på hvert af centrene. 

To andre kostfaglige medarbejdere fra det nedlagte centralkøkken er ligeledes tilknyttet plejecentrene som kostfagligt personale. De er med til at løse praktiske indkøbs- og madlavningsopgaver og yder kostfaglig rådgivning til personalet.

Heidi Busborg Staal underviser løbende personalet og har også lederne på skolebænken. En af hendes kommende opgaver bliver at komme med input til efteruddannelse for alle kommunens social- og sundhedshjælpere, så alle er opmærksomme på tegn på underernæring blandt kommunens ældre, såvel i eget hjem som på plejecentre.

Lis Kjeldstrup vurderer, at Heidi Busborg Staal og hendes to ernæringsassistentkollegaer yder en meget værdifuld indsats.

− Jeg er imponeret over, hvad de kan udrette i kraft af deres kost- og ernæringsfaglige kompetence. De er med til at sikre, at der kommer stadig større fokus på ernæring i hele sektoren.

For at ruste sig yderligere til opgaverne er Heidi Busborg Staal ved at tage en diplomuddannelse i ernæringsfag på deltid.
 

FAKTA
 

Guide til ernæringsscreening

Guiden er henvendt til personalet på plejecentrene i Nordfyns Kommune og er udarbejdet af ernæringsassistent Heidi Busborg Staal og sygeplejerske Kristina Lunddahl.

I guiden peges på fire hovedindsatser:

  1. Primær screening bestående af simple spørgsmål, der stilles til alle beboere, der ikke er terminale, uanset deres BMI. Det gøres ved indflytning og derefter hvert halve år.
  2. Sekundær screening med mere detaljerede oplysninger. Sker individuelt, afhængigt af beboerens BMI, vægttab og kostindtag.
  3. For alle beboere med behov lægges en behandlingsplan med målsætning for behandling samt evaluering.
  4. Vurdering af resultatet: Hvis borgeren har utilstrækkeligt kostindtag eller vægttab, udredes årsager, og behandlingsplanen justeres, f.eks. henviser lægen en underernæret borger til en klinisk diætist.

Guiden er ikke offentligt tilgængelig.

 

SYNSPUNKT

Formanden for socialudvalget:
Ernæring og opfølgning nytter

Der er stor politisk opbakning til at prioritere ernæringsscreening, fastslår formanden for socialudvalget i Nordfyns Kommune, Gert Rasmussen (A)

− Kost og ernæring er et politisk fokusområde hos os i Nordfyns Kommune. Det har høj prioritet at sikre god mad og tiltrækkelig ernæring til borgere på plejecentre, i hjemmeplejen og på bostederne. Dels fordi maden er et meget vigtigt element i at have et godt og værdigt liv, ikke mindst når man bliver ældre. Dels fordi det nære sundhedsvæsen stiller store krav til os kommuner om forebyggende pleje, og her spiller ernæring en meget vigtig rolle.

Derfor er jeg meget tilfreds med, at plejecentrene har taget hul på systematisk ernæringsscreening og opfølgning. Det sikrer, at der på et så tidligt tidspunkt som muligt kan gribes ind over for vægttab og truende underernæring.

Det er også vigtigt, at vi lytter til de ældres egne madønsker, så vidt det overhovedet er muligt, og jeg er glad for, at der har været stor politisk opbakning til at skabe de nye kostfaglige stillinger ude på plejecentrene, når vi ikke havde økonomi til at bevare et centralt køkken i kommunen.