Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Sejr i sag om rådighedsløn

  • Marie Preisler [ t e k s t ] │ Kissen Møller Hansen [ f o t o ]

I over et kvart århundrede har økonomaerne Annette Dons og Grethe Villumsen været ledere i forskellige produktionskøkkener i Århus Kom- mune. Alligevel ville kommunen have dem ud og lave mad i en vugge- stue og et levebotilbud for demente, da de blev sparet væk fra deres le- derjob. Men den gik ikke. De to ledere er nemlig tjenestemænd, og med Kost & Ernæringsforbundets hjælp har de nu i stedet fået tre års rådig- hedsløn.

upassende arbejde

Annette Dons blev både forundret og gal, da hun efter 29 år som leder i fire forskellige produktionskøkkener i Århus Kommune fik sin lederstil- ling nedlagt i forbindelse med en sparerunde og bagefter af kommunen blev anvist job i en vuggestue, hvor de manglede én til at lave mad til børnene.

− Som leder har jeg ikke lavet mad i et produktionskøkken i rigtig mange år, og da jeg i sin tid sagde ja til at blive tjenestemand, var det blandt andet, fordi det gav den sikkerhed, at jeg ikke bare kunne smides ud eller flyttes til helt andet arbejde. At lave mad til vuggestuebørn sva- rede hverken løn- eller indholdsmæssigt til det, jeg hidtil har arbejdet med. Så jeg ringede straks til forbundet, siger Annette Dons.

Det samme gjorde Grethe Villumsen, da hun efter 27 år som leder af forskellige produktionskøkkener også i Århus Kommune mistede sit job som led i en sparerunde og derefter fik anvist job i et kommunalt leve- botilbud, hvor hun skulle lave frokost til demente.

− Jeg kontaktede straks Kost & Ernæringsforbundet og spurgte, om det var rimeligt, at jeg som leder og tjene- stemand gennem så mange år skulle ac- cepterer det, fortæller Grete Villumsen.

kommunen ændrede beslutningen

Kost & Ernæringsforbundet tog straks kontakt til kommunen, som efterføl- gende har besluttet at give Annette Dons og Grethe Villumsen hver tre års rådighedsløn.

Det er et krav i tjenestemandsloven, når arbejdsgiveren nedlægger en tjene- stemandsstilling og ikke kan tilbyde tje- nestemanden en anden stilling, der er ’passende’ i forhold til, hvad den pågæl- dende hidtil har beskæftiget sig med.

Både Annette Dons og Grethe Vil- lumsen glæder sig over, at de straks gik til forbundet, da deres stillinger blev sparet væk. Og de tøver ikke med at råde alle i en lignende situation til straks at søge faglig bistand i forbundet:

− Jeg havde aldrig drømt om, at jeg skulle opleve det her og få brug for min fagforenings assistance i sådan en sag. uden hjælp fra Kost & Ernæringsfor- bundet havde vi nok følt os presset til at acceptere en dårligere aftale, end vi var berettiget til. Så det betaler sig vir- kelig at være organiseret, siger Annette Dons.

Guide til "hvis du mister jobbet"...

Mette Jensen [ t e k s t ]

Kontakt tillidsrepræsentanten
Tillidsrepræsentanten kan støtte dig i en samtale med arbejdsgiver. Tillidsrepræsentanten kontakter forbundets sekretariat, som vurderer, om afskedi- gelsen er berettiget. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, kontakter du forbundet direkte. Tjenestemænd anbefales under alle omstændigheder at kontakte forbundet, da der gælder særlige regler for afskedigelse.

Få hjælp til Høringssvar
Er du offentligt ansat, har du ret til at ’afgive høringssvar’ til din arbejdsgiver. Det vil sige en skriftlig kommentar til den påtænkte afskedigelse. Kost & Ernærings- forbundet kan hjælpe med det. Er du privatansat gælder andre regler. Kontakt forbundet.

Kontakt jobcenteret
Hvis du bliver ledig i forlængelse af en afskedigelse, skal du kontakte dit lokale jobcenter på første ledighedsdag og straks derefter din a-kasse.

Kontakt a-kassen
Hvis du er medlem af a-kassen FTF-a, kan du få rådgivning om dine rettigheder og pligter som ledig − eksempelvis retten til dagpenge og pligt til at søge job. Samt hjælp til at finde dit næste job.

Kontakt pensionskassen
Kontakt din pensionskasse, PKa, både hvis du bliver ledig eller får nyt arbejde.

Kontakt Kost & Ernæringsforbundet og få:

  • råd og vejledning, når du skal til jobsamtale
  • løn og ansættelsesforhold forhandlet på plads med din kommende arbejdsgiver
  • råd om din karriere: hvor kan du bruge dit fag og din faglighed
  • overblik over dine muligheder for videre- og efteruddannelse.

Kontakt forhandlingsafdelingen eller kostfaglig afdeling:
33 41 46 60 eller post@kost.dk