Selvstændig og freelance

Freelance eller selvstændig?

Som freelancer har du muligheden for enten at være selvstændig eller være tilknyttet et freelancebureau, som påtager sig risikoen og ansætter dig fra opgave til opgave, hvorved du bevarer din status som lønmodtager.

Honorar

Bevarer du dit lønmodtagerarbejde og arbejder freelance ved siden af, kan du vælge selv at udstede en faktura eller at modtage honorar. Honorarer er et begreb, der kan knyttes til både lønmodtager og selvstændig virksomhed. Bemærk at du skal momsregistreres, hvis din omsætning er mere end 50.000 kr. årligt. Læs mere om, hvordan du bliver momsregistreret her

Honorarer kan være underlagt regler om enten A-skat eller B-skat. Spørg SKAT eller revisor, hvor dit arbejde hører til, og hvordan det skal opgøres

Bliv ansat som freelancer i bureau

Kost & Ernæringsforbundet har indgået aftale med Teknik & Design Freelance Bureau, som er et velrenommeret bureau, der bl.a. anvendes af freelance-journalister.

Du kan blive tilknyttet bureauet gratis. Når du og en kunde er blevet enige om, hvilken opgave du skal løse og på hvilken tid samt pris, ordner Teknik & Design alt for dig. Bureauet ansætter dig – og du får en ansættelseskontrakt på den pågældende opgave. Bureauet har risikoen – og du er sikret løn for opgaven. Lønnen udgør den aftalte pris minus 18 % i gebyr. Gebyret dækker løn under sygdom op til 14 dage, tab på debitorer og administration. Bemærk, at du ikke får feriepenge oveni, da disse anses for indregnet i den aftalte pris med kunden.

Dit arbejde anses for lønmodtagerarbejde af a-kassen. Du kan derfor som medlem af en a-kasse få dagpenge mellem opgaverne, hvis du opfylder de øvrige betingelser for at få dagpenge.

Hvor kan du få freelanceopgaver?

Når du skal finde opgaver, handler det om at netværke og være opsøgende. Du kan fx kontakte lægehuse, sundhedsklinikker, sportsforeninger, privathospitaler og øvrige private virksomheder. Inden for det offentlige område kan der være opgaver hos fx kommuner og de offentlige sygehuse.

Hvilken slags opgaver kan der blive tale om?

Enkeltstående opgaver eller et antal timer pr. uge i en nærmere afgrænset periode. Der kan fx være tale om undervisning, projekter, rådgivning af ansatte eller patienter.

Hvordan fastsætter du din pris?

Når du skal udregne dit honorar eller pris på din ydelse, skal du huske, at du også skal have dækket udgifter til husleje, materialer, forsikringer, pension, ferie, transport – alle de ting, som du er dækket af som lønmodtager. Er du i tvivl om din pris, så kontakt Kost & Ernæringsforbundet.