Senfølger efter COVID-19 kræver også adgang til ernæringsfaglige

Langt de fleste, der har været syge med COVID-19, kan vende tilbage til deres almindelige hverdag, når de er raske. Men nogle mennesker oplever forskellige følger efter infektion med COVID-19, som fx åndenød, tab af smags- og lugtesans, hjertebanken, smerter i muskler og led og koncentrationsbesvær.

Derfor har Sundhedsstyrelsen oprettet en faglig følgegruppe, for at kunne samle og drøfte eksisterende viden om senfølger, og på den måde også blive klogere på, hvordan de bedst håndteres i sundhedsvæsnet. Medlemmerne skal rådgive Sundhedsstyrelsen om, hvordan de erfaringer og den viden kan blive omsat til bedre udredning af patienter og bedre behandling, genoptræning og rehabilitering.

Følgegruppen var oprindeligt sammensat uden ernæringsfaglige men med læger fra forskellige specialer og fagfolk fra andre sundhedsprofessionelles faglige selskaber, såsom sygeplejersker, fysioterapeuter, ergoterapeuter og neuropsykologer.

Ernæringen spiller en vigtig rolle under indlæggelse med COVID-19 og for rekonvalescens, genoptræning og rehabilitering. Derfor er Fagligt Selskab af Kliniske Diætister (FaKD) nu også blevet en del af følgegruppen. Sygdommen tærer hårdt på kroppen, og vi ved fra internationale arbejdsgrupper, at systematisk ernæringsscreening og ernæringsterapi er en vigtig nøgle, for at komme godt igennem sygdommen.

 

Nationale anbefalinger i september

I arbejdet under Sundhedsstyrelsen er der fokus på omfanget af senfølger i alle typer forløb, både milde og alvorlige, og hvilken aktør i sundhedsvæsenet, der bedst adresserer den enkeltes behov. Følgegruppen har allerede haft de første møder, og målet er, at anbefalingerne er færdige ved udgangen af september.

”Medlemmerne af følgegruppen skal komme med input til et sæt nationale anbefalinger til, hvordan de behov, personer med senfølger efter COVID-19 har, bedst imødekommes i sundhedsvæsenet. Ligeledes skal anbefalingerne rådgive læger og andre sundhedspersoner, der ser personerne med senfølger efter COVID-19, så de ved, hvordan senfølgerne skal udredes og håndteres”, skriver Sundhedsstyrelsen bl.a. på deres hjemmeside.

 

Ghita Parry, formand for Kost og Ernæringsforbundet: 

"Kigger vi ud over landet grænser, ser vi hvordan ernæring er integreret både i behandling af og rehabiliteringen efter COVID-19. Hvis vi vil have de bedste resultater af behandlingen af alle de mennesker, der desværre rammes af denne virus, skal indsatsen tænkes sammen. Her halter vi bagefter i forhold til udlandet. Det er vigtigt, at alle får adgang til ernæringsfaglige kompetencer i behandlingen af denne patientgruppe. Derfor er jeg også tilfreds med, at Fagligt selskab af Kliniske Diætister nu indgår i arbejdsgruppen. Vi kan bruge ressourcerne i sundhedsvæsenet bedre og få bedre resultater, hvis vi tænker alle forhold omkring patienten ind - herunder den rette ernæring. Det kræver bl.a. lige adgang til ernæringsprofessionelle, uanset hvor i landet du er patient."

 

Mette Theil, formand for FaKD:

"Både EFAD og ESPEN har arbejdet intenst på retningslinjer for, hvordan ernæringen skal håndteres under og efter COVID-19. Det er vigtigt, at vi bl.a. får deres erfaringer og viden - ​og også vores medlemmers erfaringer. Derefter kan vi få ​det indarbejdet i sundhedsvæsenet. Fra andre sygdomme ved vi, hvor vigtig god ernæringstilstand er for overlevelse og rekonvalescens, og for kvaliteten af genoptræning og rehabilitering. Vi ved også, hvor komplekst det er, og at den individuelle tilgang og specialistkompetence er nødvendig. Det er bl.a. de erfaringer, som vi tager med os ind i følgegruppen."