Siden sidst

Stormøder.

I november måned har der været afholdt stormøder for tillidsfolk og arbejdsmiljø repræsentanter 2 steder i regionen. Emnet på disse møder var arbejdsmiljø og a- kasse. Arbejdsmiljøkonsulent Holger Pedersen foldede dele af den sidste nye undersøgelse og psykisk arbejdsmiljø fra 2011 ud. Resultaterne af undersøgelsen vil alle kunne se senere på hjemmesiden. Den endelige rapport er endnu ikke færdig. På mødet deltog en konsulent fra FTF-A som fortalte om hvad man også kan bruge en A- kasse til.

 

Nye spændende udfordringer med OK13

Hovedbestyrelsen i Kost og ernæringsforbundet har på de sidste møder udtaget vores krav til de kommende forhandlinger. Næste step er at alle organisationerne skal få udarbejdet fælles krav fra Sundhedskartellet. Det bliver en travl tid for vores forhandlingsafdeling og det bliver spændende at se hvad OK13 vil bringe af udfordringer

 

FTF-A –møde havde fokus på de kommende ledige

I oktober afholdt FTF-A deleger møde. På mødet var det store tema, jobsituationen i Danmark og ikke mindst dem der er frafaldstruede. Vores kostfaglige medlemmer er også repræsenteret i denne gruppe. Jeg håber for dem at de må finde et job inden de mister retten til dagpenge. Igennem det sidste år har jeg sammen med Alice fra Hovedstaden afholdt flere møder med FTF-A hvor vi har talt om vores ledige medlemmer og hvad vi kan gøre for dem.

Noget af det vi har talt om er jobrotation. Hovedstaden har haft et jobrotationsprojekt som der har været skrevet om i " Kost, ernæring og sundhed". Rotationsprojekter er ikke kun for større grupper, men kan planlægges og afvikles for kun 1 medarbejder og en ledig. Hvis du vil vide mere, så kontakt FTF-A eller mig.

 

Medlemsarrangementer.

Der har i efteråret været rigtig mange arrangementer i dette efterår og dejligt at der kun har været få aflysninger. Vi glæder os til at tage fat på 2013 og håber at se mange medlemmer. Har du gode ideer eller ønsker så send en mail til mig på: rik@kost.dk

 

Forandringer

Mange af vores medlemmer har været ramt af forandringer i dette efterår. Alle er ramt af forandring, det være sig store som små forandringer. Nogle medlemmer har mærket forandringerne mere end andre.

 

A kasse, hvad kan vi bruge dem til

FTF-A vil rigtig gerne komme ud på arbejdspladserne og fortælle om hvad medlemmerne også kan bruge dem til. Hvis dette er et ønske, så send en mail til Tina Aistrup på mail:

tda@ftf-a.dk . En A-kasse er ikke kun dagpenge, men her kan der hentes hjælp og vejledning til flere ting.

 

Med venlig hilsen

Rikke Kristensen, regionsformand