Skolemad er en del af skolen

Mad til lange dage

Når skolereformen træder i kraft, senest i august 2014, er det oplagt at udnytte skolekantinens muligheder for at forsyne eleverne med sund mad og læring ved at inddrage eleverne i madlavningen. Det mener Morten Kromann Nielsen, antropolog og centerleder ved Krop og Læring.

Hvis skolemaden for alvor skal vækkes til live, kræver det, at vi bevæger os væk fra servicetankegangen og udnytter de faglige ressourcer, som er til stede i skolerne, siger han.

Skolemaden skal ikke være en serviceydelse. Det skal være en del af skolen. Der skal være tid og rum til at tilberede og spise måltiderne. Eleverne skal være med,  og de skal have indflydelse. 

Ved at deltage i tilberedningen udvikler de maddannelse, og det betyder blandt andet, at de bliver mere bevidste om madens sundhedsmæssige betydning. Det giver dem en chance for bedre madvaner som voksne.

Maden skal udligne ulighed

Cirka halvdelen af landets skoler tilbyder skolemad, som regel fra en skolebod.

Både København, Aalborg og Århus kommuner arbejder på, at alle kommunens skoler skal tilbyde mad.  De satser på mad af god kvalitet og på billig, men betalt, skolemad.

Da skolemaden samtidig skal være med til at udligne ulighed i sundhed, skal der være mulighed for gratis skolemad til børn, hvis forældre ikke har råd.

Kilde