Socialt ansvar trods krise

Positiv holdning

En måling, som 6000 lønmodtagere har deltaget i, viser, at der er en positiv holdning til at lukke personer med nedsat arbejdsevne ind på arbejdspladserne på trods krisen i samfundet. Arbejdspladserne skal tage et socialt ansvar, selv om der er modgang, er holdningen.  

Særligt positiv

Målingen er lavet af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.  Personer, der har været kolleger med personer med nedsat arbejdsevne, er særligt positive i målingen.

Indsats over for seniorer

Derudover viser resultaterne af målingen, at arbejdspladserne skal gøre en aktiv indsats, hvis de vil holde på de ældre. En målrettet seniorindsats er nødvendig, mener deltagerne i målingen.

Hvis arbejdspladsen er seniorvenlig, vil knap en fjerdel af lønmodtagerne, der har deltaget i målingen, bliver på arbejdsmarkedet til de fylder 65 år.

Fremtiden

Med udsigten til mangel på arbejdskraft kan det ifølge Det Nationale Forskningscenter for Velfærd være af stor betydning at være opmærksom på at fast holde de ældre medarbejdere.

Kilde