Søg midler til udvikling

Fagråd

Har du gode ideer til, hvordan dit fag bliver stærkere? Har du et bud på, hvordan dine arbejdsopgaver kan løftes mere professionelt? Og vil du være med til at omsætte din viden og erfaringer i samarbejde med andre til resten af professionen? De seks fagråd er oprettet januar 2016, og der er afsat 1.000.000 kr. til faglige initiativer og projekter i 2016-2019. Det er hovedbestyrelsen, der behandler de enkelte ansøgninger. Læs mere.


Udviklingspuljen

Du kan søge penge i Kost & Ernæringsforbundets udviklingspulje til personlig eller faglig udvikling. Det kan fx være penge til kurser eller til arbejdet med at planlægge større projekt, som du for eksempel laver sammen med kolleger.

Minus efteruddannelse

Penge fra Udviklingspuljen bliver ikke bevilget til efteruddannelse, som er nødvendig i dit nuværende job. Den skal din arbejdsgiver betale.

Ansøgningsfrist

Udviklingspuljen er målrettet medlemmer, der ikke kan komme i betragtning til et legat fra Jubilæumsfonden. Der er ansøgningsfrist to gange om året. Normalt er fristen i april og i oktober, og der kan ansøges online eller ved at downloade skemaet.

Sidste frist for ansøgning i foråret 2019 er torsdag den 09. maj.


Jubilæumsfonden

Hos Jubilæumsfonden kan du blandt andet søge legat til rejser, studier eller internationale konferencer.

Krav

Med en økonomauddannelse og et medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet i hånden kan du søge et legat fra Økonomaforeningens Jubilæumsfond.

Fondsbestyrelsen afgør, hvor mange penge det enkelte legat er på. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange der søger legater.

Et legat fra Jubilæumsfonden skal anvendes til det projekt, det er søgt til, og legatmodtageren skal sende en skriftlig rapport til fondsbestyrelsen, når projektet er gennemført.

Uddeles 23. april

Legatet bliver delt ud hvert år på den dag Økonomaforeningen, nu Kost & Ernæringsforbundet, blev stiftet, den 23. april (1923).

Ansøgerne får i april besked på, om de har fået et legat. Seneste frist for ansøgning er den 14. marts 2019.

Et legat kan bruges til

Legatet gives som støtte til deltagelse i relevante internationale kongresser, rejser, studier og videreuddannelse i institutionsforplejning og institutionskøkkeners indretning.

Du skal betale skat af legatet

Legater er skattepligtige, men det er nogle gange muligt at få fradrag for udgifter til det formål, Jubilæumsfondens legat går til.