Søg midler til udvikling

 

Udviklingspuljen

Du kan søge penge i Kost og Ernæringsforbundets udviklingspulje til personlig eller faglig udvikling. Det kan fx være penge til kurser eller til arbejdet med at planlægge større projekt, som du for eksempel laver sammen med kolleger.

Minus efteruddannelse

Penge fra Udviklingspuljen bliver ikke bevilget til efteruddannelse, som er nødvendig i dit nuværende job. Den skal din arbejdsgiver betale.

Ansøgningsfrist

Udviklingspuljen er målrettet medlemmer, der ikke kan komme i betragtning til et legat fra Jubilæumsfonden. Der er ansøgningsfrist to gange om året. Normalt er fristen i april og i oktober, og der kan ansøges online eller ved at downloade skemaet.

Sidste frist for ansøgning i efteråret 2020 er fredag den 16. oktober.

Hovedbestyrelsen behandler ansøgningerne på deres møde ultimo november 2020.


Jubilæumsfonden

Hos Jubilæumsfonden kan du blandt andet søge legat til rejser, studier eller internationale konferencer.

Krav

Med en økonomauddannelse og et medlemskab af Kost og Ernæringsforbundet i hånden kan du søge et legat fra Økonomaforeningens Jubilæumsfond.

Fondsbestyrelsen afgør, hvor mange penge det enkelte legat er på. Beløbets størrelse afhænger af, hvor mange der søger legater.

Et legat fra Jubilæumsfonden skal anvendes til det projekt, det er søgt til, og legatmodtageren skal sende en skriftlig rapport til fondsbestyrelsen, når projektet er gennemført.

Uddeles 23. april

Legatet bliver delt ud hvert år på den dag Økonomaforeningen, nu Kost og Ernæringsforbundet, blev stiftet, den 23. april (1923).

Ansøgerne får i april besked på, om de har fået et legat. Seneste frist for ansøgning er den 14. marts 2019.

Et legat kan bruges til

Legatet gives som støtte til deltagelse i relevante internationale kongresser, rejser, studier og videreuddannelse i institutionsforplejning og institutionskøkkeners indretning.

Du skal betale skat af legatet

Legater er skattepligtige, men det er nogle gange muligt at få fradrag for udgifter til det formål, Jubilæumsfondens legat går til.