Søg om nedsat kontingent

Du kan søge om nedsat kontingent

Husk at give os besked, når der er ændringer i din arbejdssituation eller der sker andet, der kan have betydning for dit medlemskab og prisen på dit kontingent. Det kan fx være, at du er

 • blevet ledig
 • gået på barselsdagpenge
 • blevet elev eller studerende
 • gået på pension
 • gået på efterløn
 • på revalidering
 • blevet medlem af en anden fagorganisation.
   

Hvordan gør du?

For at få dit kontingent sat ned skal du sende dokumentation til Kost og Ernæringsforbundet:

 • Ledige skal indsende kopi af dagpengekortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du på barselsdagpenge skal du indsende kopi af barselsudbetalingskortet. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Er du blevet elev eller studerende, så husk at give besked til forbundet.
 • Revalidender skal indsende en kopi af revalideringsydelsen. Kontingentet ændres fra den første i måneden efter at ansøgningen er modtaget.
 • Du kan pr. mail søge om interessemedlemskab, hvis du er i beskæftigelse, som forudsætter medlemskab af anden fagorganisation. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned)
 • Pensionister/efterlønnere skal også pr. mail søge om pensionistmedlemskab. Kontingent ændres med mindst en måneds varsel (løbende måned plus en måned).

Indsend dokumentation til Gitte Borup Hansen på gb@kost.dk eller til vores adresse: Kost og Ernæringsforbundet, Holmbladsgade 70, 2300 København S.