Søg penge til det gode måltid for ældre

Søg nu

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 11 millioner kroner til at forbedre rammerne for det gode måltid til ældre. Det gælder både måltider til hjemmeboende ældre og ældre i plejebolig.

Pengene skal søges fra Socialministeriets puljeportal, og puljen er nu åben for ansøgninger.

Det kan pengene søges til

Der kan søges støtte til projekter, som sætter fokus på rammerne om det gode måltid og tænker måltiderne ind i andre sociale og kulturelle sammenhænge. Formålet er at gøre måltidene til en hyggelig oplevelse, som tiltaler de ældre og stimulerer sanserne og appetitten, skriver Socialministeriet.

Der kan f.eks. søges penge til at inddrage de ældre i anretning og servering af måltidet eller til forsøg med spiseklubber . Eller til initiativer, der giver den ældre større medbestemmelse på den mad, der leveres.

Forbundets konsulenter læser gerne med

Kost & Ernæringsforbundet opfordrer medlemmer, der arbejder med ældremad til at søge penge til projekter. Og læser gerne med på en ansøgning.

Kontakt Mie Lauwersen mla@kost.dk eller Lene Toft Jensen.

Kilde