Søg penge til måltidsfællesskaber

Penge fra satspuljen

Ældre kan have en række særlige behov. Nogle har tygge- eller synkebesvær, nogle har nedsat appetit, nogle føler sig ensomme og mister lysten til at spise, mens andre, f.eks. på grund af en demenssygdom, glemmer at spise eller glemmer, at de har spist.

De fysiske rammer og ikke mindst det sociale fællesskab om et måltid har stor betydning for en god måltidsoplevelse og om den ældre får spist eller ej, skriver Sundheds- og ældreministeriet, der nu for anden gang udbyder penge fra en pulje, der skal styrke den gode måltidsoplevelse.

Pengene er en del af satspuljeaftalen fra 2015. I denne omgang frigives der 5 mio. kr. fra puljen, som i alt er på 11 mio. kr.

Søg til måltidsfællesskaber

Alle kommuner kan søge penge til aktiviteter i forbindelse med den kommunale madservice til hjemmeboende eller på plejecentrene.

Pengene er tidligere er givet til f.eks. kulturelle aktiviteter i forbindelse med måltidet. Fællesspisning, hvor de ældre var med til at hente råvarer hos lokale leverandører, måltider, hvor pårørende blev inviteret med, eller aftaler med nærliggende institutioner, skoler eller daginstitutioner, om at spise et måltid på tværs af generationer. Andre muligheder er at invitere hjemmeboende ældre med i spisegrupper eller etablere en ordning med spisevenner.

Ansøgningsfristen er den 15. november kl. 12. Og pengene skal anvendes i løbet af 2018.

Kilde