Søg penge til sundhedsfremme

Et kortere liv

Psykisk syge  lever I gennemsnit 15 og 20 år kortere end befolkningen som helhed. Det skyldes blandt andet en hyppigere forekomst af sygdomme som type-2 diabetes, hjertekarsygdomme og visse kræftsygdomme.

Overdødeligheden hænger sammen med, at mennesker med psykisk sygdom ofte har en usund livsstil, hvor de ryger meget, spiser usundt og dyrker for lidt motion. Medicin der giver vægtøgning kan også spille ind. 

Psykisk syge vil gerne ændre livsstil

En undersøgelse fra Vidensråd for Forebyggelse fra 2013, viser at der i behandlingssystemet er en fordom om, at det er umuligt at ændre livsstil hos psykisk syge, der derfor sjældent tilbydes vejledning.

Men det er netop en fordom. Psykisk syge vil gerne vil ændre livsstil og der er  derfor behov for målrettede forebyggelses- og sundhedsfremmeinitiativer, eksempelvis kostvejledning.

Forskningen viser desuden, at forebyggelsen har effekt. Eksempelvis har kostpolitikker på bosteder vist sig at have en positiv effekt på  beboernes sundhed, skriver Sundhedsstyrelsen.

Søg satspuljens midler

Målgruppen for satspuljens projekter er både unge, voksne og ældre med psykiske lidelser.

Aftalen gælder for 2014-2017 og der er afsat 25 mio. kr. til projekterne.

Ansøgningsfristen er den 28. juli og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside står der mere om hvem, hvordan og til hvad pengene kan søges.

 

Kilde