Søg satspulje: Bedre rammer om ældres mad og måltider

Satspuljen er målrettet ældre der modtager madservice, og kommuner kan søge midler til projekter til at forbedre rammerne omkring måltidet, så maden bliver spist til gavn og glæde. Puljen ligger hos Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, der åbner for ansøgninger til puljen i 1. kvartal af 2015.

Kost & Ernæringsforbundet opfordrer derfor dig, der arbejder med ældres måltider til at overveje, om et satspuljeprojekt er relevant.

- Den her satspulje er en oplagt mulighed for kost-, ernærings- og sundhedsfaglige medarbejdere i landets kommuner. Noget af det, der kendetegner vores profession er vores værtsskab. Vi er netop uddannet til at udvikle og forfine rammerne om måltiderne, mener formand for Kost & Ernæringsforbundet Ghita Parry.

Hun forklarer desuden, at Kost & Ernæringsforbundets konsulenter gerne vil læse med på ansøgninger.

- Måske har du en god idé, måske mangler I midler til at teste en kostkonsulent, der kan formidle kommunens tilbud eller lave screening og vejledning, måske vil I gerne arbejde videre med måltidsværter, udvikle kommunens materiale om mad- og måltidstilbuddene eller udvikle rammerne om overgangen mellem sygehus og kommune? Uanset hvad, så vil vi meget gerne bidrage til ansøgningen og læse med, siger Ghita Parry.

For formanden er satspuljen en del af det store fokus, der i øjeblikket er på netop ældres mad og måltider. En debat, som Kost & Ernæringsforbundet er dybt engagerede i.

- Der er netop udkommet faglige anbefalinger fra Socialstyrelsen, Madkulturen har udgivet hvidbogen SMAG og vi  er stærkt repræsenteret i Måltidstænketanken. Samtidig har vi sammen med  Dansk Selskab for Klinisk Ernæring og Landbrug & Fødevarer stiftet Forum for Underernæring. Oven i det har fødevareminister Dan Jørgensen og socialminister Manu Sareen sat sig for at samle alle de gode eksempler på ældres mad og måltider i en ny vidensbank, som vi også er optagede af, slutter hun.

Læs mere om satspuljerne her og tilmeld dig nyhedsbrevet, så du får besked, når puljen kan søges.

 

FAKTA
 

Det står der i aftalen:

”Rigtig mange ældre modtager madservice enten i eget hjem eller på plejehjem. De ældre kan have meget forskellige funktionsbegrænsninger og behov. Fælles for dem er, at de har brug for god og nærende kost, som både giver dem energi og bedre livskvalitet. Et godt måltid er for mange af disse ældre en af dagens vigtigste begivenheder. Omgivelserne og rammerne omkring serveringen og anretningen har stor betydning for, om måltidet bliver en positiv og stimulerende oplevelse. Satspuljepartierne er enige om at afsætte 11,0 mio. kr. over tre år til at udvikle bedre rammer om det gode måltid for ældre.” (kilde: sm.dk)

Læs hele aftalen her.

 

FAKTA
 

Hvad er satspuljen?

Satspuljeordningen indebærer, at overførselsindkomsterne reguleres årligt med en satsreguleringsprocent, der fastsættes på grundlag af årslønsudviklingen på arbejdsmarkedet. Hvis årslønsudviklingen er over 2,0 pct., overføres op til 0,3 pct. af regulering til satspuljen. Hvert år senest i august måned oplyser Finansministeriet størrelsen af satsreguleringsprocenten og puljebeløbet (satspuljen) for det følgende finansår. Det årlige puljebeløb bruges til foranstaltninger på social-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet med henblik på at forbedre vilkårene for modtagere af overførselsindkomster og svage grupper.

Satspuljen fordeles ved forhandling og aftale mellem de partier, der har tilsluttet sig forliget om satspuljen. De politiske forhandlinger foregår hvert efterår, og aftalen om fordeling af det kommende års satspuljemidler bliver indgået mellem slutningen af oktober og midten af november. Satspuljen er altså ikke en ansøgningspulje, som Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold fordeler. Satspuljepartierne er Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance. Satspuljeordningen blev indført ved lov nr. 385 af 13. juni 1990 om en satsreguleringsprocent (satsreguleringsloven). Loven er ændret en række gange, og senest afløst af en ny lov, lov nr. 373 af 28. maj 2003.

Satspuljen afsættes på de årlige finanslove til de formål, som satspuljepartierne har bestemt. I visse tilfælde er det bestemt, at midlerne til et bestemt formål skal fordeles via en ansøgningspulje. Det er først på det tidspunkt, det er muligt at søge Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold om støtte fra en konkret pulje. (kilde: sm.dk)