Søg støtte til efteruddannelse nu

Der skal spares på uddannelse

Støtten til efteruddannelse, SVU, beskæres med 138 millioner kroner til næste år, hvis regeringens forslag vedtages.

Så kan det ikke længere lade sig gøre at få støtte til efteruddannelse, hvis du har en lang eller en mellemlang videregående uddannelse, en diplomuddannelse eller en masteruddannelse.

Hvis du er i job og får løn under uddannelsen, har arbejdsgiveren tidligere fået SVU'en. Men det vil heller ikke længere være muligt, hvis du har en længere uddannelse. Det betyder, at det bliver dyrere for arbejdsgiverne at sende de ansatte på efter- og videreuddannelse, og du risikerer derfor nemmere et afslag.

Færre får støtte

I 2012 havde 65 procent af de, der fik støtte til efteruddannelse, en lang eller mellemlang videregående uddannelse. Eksempelvis fik godt 8.000 professionsbachelorer støtte. Det vil de ikke kunne få fra 2014.

SVU er forbeholdt de kortuddannede

Fremover er der alene SVU til de, der ikke har en uddannelse eller har en kort uddannelse.

Hvis man har en uddannelse, der er forældet kan, der også være støtte at hente. En uddannelse kan være forældet, hvis det er mere end fem år siden, den har været i brug.   

Søg inden 1. februar

Hvis du når at sende en ansøgning om støtte til efteruddannelse inden 1. februar, vil ansøgningen blive behandlet efter de hidtil gældende regler.

Kilde