Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 16/12/2020 Kost, Ernæring & Sundhed 8-2020
Christine Bille Nielsen  [ OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov   [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Månedens opskrift: Saltede citroner
Tina Juul Rasmussen  [ TEKST ] Ritzau Scanpix [ FOTO ]
Fagbladsartikel 16/12/2020 Flere skal tage mere uddannelse

Solidaritet hr. minister

I et interview i Berlingske Tidende varsler finansminister Claus Hjort Frederiksen, at han vil gøre op med ’de rigide overenskomstregler på det offentlige arbejdsmarked’. Han vil sætte en stopper for tidlig tilbagetrækning, arbejdstiderne skal være mere fleksible og en større del af lønnen skal aftales lokalt. Alt sammen tiltag, der skal gøre den offentlige sektor mere effektiv.

Han udtrykker samtidig forventning om solidaritet fra de offentligt ansatte. ”For der er ingen hemmelig skuffe med milliarder, som man kan trække ud, siger han”.

Nedværdigende tale

Det får Sundhedskartellet, Kost & Ernæringsforbundets forhandlingsfællesskab, til at rette en skarp kritik mod ministeren. Han skal ikke blande sig i overenskomstforhandlingerne og slet ikke tale som om, hverken fagbevægelsen eller de offentligt ansatte ikke har forstået noget som helst, siger Sundhedskartellets formand, Grete Christensen.

– Jeg mener, det er uhørt, at Claus Hjort Frederiksen går ud og har så markant en holdning til, hvordan overenskomstforhandlingerne skal lande. For kort tid siden fik vi den melding, at forhandlingerne var parternes eget anliggende. Så virker det jo ekstra underligt, at han nu taler dunder – tilmed på en måde, der signalerer, at ingen i den offentlige sektor har forstået noget. Det har vi!

Grete Christensen mener heller ikke, der er noget at komme efter i de krav, som finansministeren stiller.

– Hvis nogen har vist vejen, så er det Sundhedskartellet. Vi har medvirket til at lave en decentral arbejdstidsaftale, der betyder, at arbejdet kan tilrettelægges, så det passer til de opgaver, der skal løses. Der er ingen forhindringer på den bane. Arbejdstidsaftalerne skal bare udnyttes – og det betyder, at man taler med medarbejderne om, hvordan det kan gøres.

– Tilsvarende bragte vi ved OK i 2005 en ny lønmodel på banen – som allerede har gjort det enklere. Der er færre overenskomster, der er én lønskala for alle kartellets målgrupper og forskellige indplaceringer. Så vi har vist vejen.

Finansministeren kræver solidaritet hos offentligt ansatte. Er det rimeligt? 
– Vi har vist rigtigt megen solidaritet gennem årene, vi har vist samarbejdsvilje og været parate til at finde løsninger. Så igen tager han munden for fuld. Vi ved, økonomien er vanskelig. Vi har forventningsafstemt ved Kick off i aprl, og vi taler med vores medlemmer om, at vi er i en helt anden situation end i 2008. Og det er jeg helt sikker på, medlemmerne har forstået, siger Grete Christensen.

Kortere overenskomstperiode

Den økonomiske krise har fået flere forbund til at foreslå en kortere overenskomst end den treårige, der er tradition for. Håbet er, at økonomien bliver bedre, så der kan indgås en bedre overenskomst, end der er sandsynlighed for nu.

Sundhedskartellet vælger at se tiden an.

– Situationen er rigtigt svær. Vi har i forvejen en gæld, der betyder, at det ikke bliver det første år, vi henter lønstigninger. Usikkerheden i økonomien gør, at ingen ved, om det er klogest at lave en kortere eller en længere aftale, siger Grete Christensen. Det må afvejes undervejs i forhandlingsudvalget.

– Det afhænger både af lønudvikling og prisudvikling i samfundet i det hele taget. Så med de store usikkerhedsmomenter skal vi måske bare arbejde på, at aftalen bliver så kort som muligt –  ude at jeg dermed sat et år på.

Solidaritet med borgerne

Kost & Ernæringsforbundet har indsamlet krav fra medlemmerne i foråret og er netop nu ved at udtage de krav, der skal sendes videre til forhandling med arbejdsgiverne i stat, kommuner og regioner.

– I 2008 opnåede vi et historisk godt resultat. Det kan vi ikke forvente denne gang. Der er økonomisk krise, og vi ved, at arbejdsgiverne – og finansministeren, der står bag dem – vil gå efter en billig overenskomst. Men vi har bestemt ikke tænkt os at nøjes med ingenting, siger forbundets formand Ghita Parry, som kommentar til finansministerens udmelding. 

– I stedet for at kræve solidaritet fra de offentligt ansatte, vil jeg foreslå, at Claus Hjort vender blikket lidt indad. Lønkommissionens rapport har i maj vist, at mænd tjener 20 procent mere end kvinder på det offentlige arbejdsmarked. Tilmed i fag, der kan sammenlignes. Så her kan Finansministeren betale noget af sin solidaritetsgæld.

– Han kan samtidig udvise solidaritet overfor borgerne, ved at sikre en løn til offentligt ansatte, der modsvarer det ansvar og den kompetence, de har. Og en løn, der gør det muligt at fastholde og tiltrække kvalificeret arbejdskraft til fremtidens social og sundhedsvæsen, foreslår Ghita Parry.