Spørgsmål & svar

           
Spørgsmål om tillidsrepræsentant Spørgsmål om fleksjob og skånejob Spørgsmål om nyt job
           
Spørgsmål om arbejdsmiljørepræsentant Spørgsmål om seniordage Spørgsmål om arbejde på helligdage
           
Spørgsmål om pension Spørgsmål om omstrukturering Spørgsmål om barselsorlov
           
Spørgsmål om kompetenceudvikling Spørgsmål om flytning    

 

 

Spørgsmål om tillidsrepræsentant

 

   
Hvordan fortæller jeg forbundet, at jeg er blevet valgt til tillidsrepræsentant eller til suppleant for tillidsrepræsentant?
Det gør du ved at udfylde vores online skema. Læs mere her.

 

   
Hvordan fortæller jeg forbundet, at jeg ikke længere er tillidsrepræsentant eller suppleant til tillidsrepræsentanten?
Send en mail til Gitte Borup Hansen: gb@kost.dk eller ring til Gitte Borup Hansen på: 3163 6664.

 

Top
Til top

Spørgsmål om fleksjob og skånejob

   
Jeg har været sygemeldt i lang tid. Hvordan er min mulighed for at komme tilbage måske på nedsat tid?

 

 

 

 

Du har mulighed for at aftale en begrænset periode på nedsat tid som delvis syg/rask, med din arbejdsgiver. Målet er at vende tilbage til arbejdet efter en gradvis optrapning, til din normale arbejdstid.

Hvis det ikke lykkes at genoptage dit arbejde på din normale arbejdstid efter længere tids sygdom, kan du måske få bevilget et fleksjob gennem jobcentret i din hjemkommune.

Du skal have en varig og væsentlig nedsættelse af din arbejdsevne, for at kunne få et fleksjob eller et fastholdelsesfleksjob. Det er din kommune, der vurderer, om du kan indstilles til fleksjob.

Bemærk at reglerne for fleksjob er ændret pr. 1. januar 2013. Er du ansat i et fleksjob før de nye regler trådte i kraft, fortsætter du på de gamle regler, til du får et nyt fleksjob.

Du har også mulighed for at aftale et skånejob på nedsat tid med din arbejdsgiver. I et aftalebaseret skånejob er du ansat på særlige vilkår efter socialt kapitel i overenskomsten, hvor overenskomstens bestemmelser kan fraviges ved aftale. Der gives ikke offentlig støtte.

Læs mere: https://www.kost.dk/fleksjob-skaanejob

Top
Til top

Spørgsmål om nyt job

   
Hvordan fortæller jeg nemt Kost og Ernæringsforbundet, at jeg har fået nyt job?
Brug forbundets hjemmeside. Det er det lettest for dig og for os.
Gå ind på selvbetjening.

 

   
Hvad skal jeg huske, når jeg skal til jobsamtale?

 

 

 

 

 

 

 

 

Når du søger nyt job og bliver inviteret til jobsamtale, er det en god ide at forberede dig.

Du kan for eksempel få fat i en stillingsbeskrivelse eller en job-profil, en virksomhedsplan og de lokale aftaler om løn- og personalepolitik.
Du skal selv tale med din arbejdsgiveren om løn. Derfor skal du overveje, om du har særlige faglige eller personlige kvalifikationer til netop det job.
Du skal spørge til lønnen og fremsætte dit lønkrav. Og så skal du gøre dig klart, om du vil have jobbet, hvis du ikke får dit krav opfyldt.

Under alle omstændigheder skal lønnen aftales, før du starter i jobbet.

Alle lønaftaler i forbindelse med nyansættelse skal godkendes i forbundet. Så kontakt forbundets forhandlingskonsulenter, hvis du er i tvivl.

Du skal også sørge for at få arbejdspladsens løntilbud skriftligt, inden du siger ja til jobbet og siger dit nuværende job op.

Er du privatansat, kan du få forbundet til at tjekke ansættelseskontrakten for at undgå problemer, som ofte opstår i forbindelse med en ansættelse.

 

   
Hvordan kan jeg tjekke, at jeg får den løn, jeg skal have?


 

 

Er du ansat i det offentlige, kan du bruge forbundets lønberegner her på hjemmesiden.
Med den kan du selv finde din løn. Du finder lønberegneren her.

Når du har svaret på et par spørgsmål for eksempel om, hvad din uddannelse er og hvor du er ansat, så viser lønberegneren dig, hvad du skal have i løn.

Top
Til top

Spørgsmål om arbejdsmiljørepræsentant

   
Jeg er lige blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Hvornår skal jeg på arbejdsmiljøkursus?
Arbejdsmiljøuddannelsen skal være gennemført senest 3 måneder efter valget.

 

   
Hvor mange ansatte skal vi være, for at vi kan vælge en arbejdsmiljørepræsentant?

Når I er ti ansatte eller flere, har I ret og pligt til at vælge en arbejdsmiljørepræsentant.
Både I, der er medlem af en fagforening, og de, der ikke er medlem, kan deltage i valget. Det står i arbejdsmiljøloven.

 

   
Hvordan fortæller jeg forbundet, at jeg er blevet valgt til arbejdsmiljørepræsentant?
Det gør du ved at udfylde vores online skema. Læs mere her.

 

Top
Til top

Spørgsmål om seniordage

   
Hvad er seniordage?


 

 

 

 

 

Medarbejdere på 60 år og derover, der er ansat under en kommunal eller regional overenskomst, ydes seniordage, som kan afholdes som fridage eller konverteres til pension, bonus eller kompetenceudvikling.

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat ansat har du, i det kalenderår hvor du fylder 60 år, ret til to seniordage. I det kalenderår, du fylder 61 år, har du ret til tre seniordage. Og i det kalenderår, du fylder 62 år, har du ret til fire seniordage. Herefter har du hvert år ret til fire seniordage.

Hvis du er statsansat, kan du indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver om nedsat tid, når du er fyldt 62 år.

Læs mere her.

Top
Til top

Spørgsmål om arbejde på helligdage

   
Kan jeg blive sat til at arbejde på en helligdag? Og hvad sker der så?

 

 

 

 

Ja, du kan blive sat til at arbejde på en helligdag - fx juleaftensdag eller påskedagene. Dette vil så fremgå af din mødeplan.

Normalt vil du skulle have mere i løn for at abejde på en søgnehelligdag, det vil sige en helligdag, der ikke er en almindelig søndag. Dette står beskrevet i mange overenskomster.
Desuden skal du ofte kunne holde fri en anden dag, istedet for den helligdag, hvor du var på arbejde.

Læg mærke til, at den 24. og 31. december ikke alle steder regnes for at være helligdage. Den 25. december og den 1. januar er til gengæld altid helligdage.
Tjek altid din overenskomst omkring dette emne - eller læs mere om emnet her på kost.dk.

Top
Til top

Spørgsmål om pension

   
Optjener jeg pension af mit overarbejde?
Nej, du får desværre ikke pension af det, du tjener ved overarbejde.
 

 

Top
Til top

Spørgsmål om omstrukturering

   
Hvad gør jeg, når det sted, jeg arbejder, skal lægges sammen med en anden arbejdsplads?

 

 

 

 

 

 

 

 

Om du kan beordres til flytte til et nyt sted, afhænger af, om flytningen er "en væsentlig stillingsændring du ikke skal tåle".

Hvis flytningen er en væsentlig stillingsændring, skal du have et varsel om flytningen, der er lige så langt som dit opsigelsesvarsel. Dit opsigelsesvarslet er afhængigt af, hvor lang tid du har været ansat på din arbejdspladsen.

Flytningen til et andet køkken kan også være sådan, at den "skal tåles".

Men det skal altid vurderes i hvert enkelt tilfælde. En sådan vurdering tager udgangspunkt i lige nøjagtig dine forhold: Hvor langt har du til arbejdspladsen – både i tid og penge, arbejdstider og arbejdets indhold.

Og det skal sammenholdes med dine forpligtelser til for eksempel at hente børn i en daginstitution.

Helt overordnet er det blandt andet en væsentlig ændring, hvis:

  • dine indtjeningsmuligheder forringes,
  • du sættes ned i tid,
  • du mister din funktionærstatus.

Top
Til top

Spørgsmål om barselsorlov

   
Hvornår kan jeg gå fra på barsel?

 

I kommuner og regioner otte uger før forventet fødsel og i staten seks uger før forventet fødsel. Hvis du er privatansat skal se du efter, hvad der står i din overenskomst. Hvis du ikke har en overenskomst vil der typisk stå noget om det i dit ansættelsesbrev.
 

 

   
Optjener jeg anciennitet, mens jeg er på barsel?

 
Ja. Orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption skal regnes med ved beregning af anciennitet.
Det gælder både i den periode, du får løn og i perioden med dagpenge.

 

   
Hvis jeg på grund af barsel ikke kan holde mine omsorgsdage, kan de så overføres til næste år?
Ja.

 

   
Hvor lang tid har jeg ret til barsel med løn efter fødslen?
Mor har ret til fravær med løn i 20 uger (14 + 6 uger) efter fødslen. Derudover har mor og far ret til at dele 6 uger.

 

   
Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver, at jeg er gravid?
Du skal fortælle din arbejdsgiver om din graviditet senest tre måneder, før du forventer at føde.

 

   
Hvornår skal jeg fortælle min arbejdsgiver, hvornår og hvordan jeg vil holde barsel?
Det skal du inden otte uger, efter at du har født.

 

   
Hvem skal jeg have barselsdagpenge fra?
Den kommune, du bor i, udbetaler barselsdagpengene til dig.

 

Top
Til top

Spørgsmål om kompetenceudvikling

   
Kan jeg få efteruddannelse og få penge fra treparts-forhandlingerne?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommune og region:
Ja, når du er til udviklingssamtale med din leder, skal I huske muligheden for at blive kompetenceudviklet for treparts-penge.

Hver kommune og hver region har fået en sum penge ved treparts-forhandlingerne mellem regeringen og de to parter på arbejdsmarkedet. Og i hver eneste kommune og i hver eneste region er der nedsat udvalg, som skal beslutte, hvordan pengene skal bruges netop i deres kommune eller region.

Udvalgene skal også sikre, at pengene fordeles på en fair måde, så alle personalegrupper får del i pengene. Og det er udvalgenes ansvar, at alle ansatte får information om, at der er treparts-penge til kompetenceudvikling.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant, din leder eller din regionsformand.

De kan fortælle dig, hvordan I i din kommune eller din region har besluttet, at man skal søge om at få del i pengene og hvornår der er frist for ansøgninger.

Staten:
I staten er det aftalt at opdele treparts-pengene, så halvdelen bruges på de forskellige ministerområder og halvdelen til projekter og indsatsområder.

Det er også aftalt, at indsatsen på alle statslige arbejdspladser skal øges for kompetence- og jobudvikling til kortuddannede.

Det er de ansatte i staten, der har en erhvervsuddannelse til og med faglært niveau, som for eksempel ernæringsassistenter.

Her kan du lære nyt
Er du ansat i en kommune eller region, kan du bruge treparts-penge til at tage en del af en uddannelse eller en hel uddannelse for eksempel inden for:

  • arbejdsmarkedsuddannelser
  • almene og studieforberedende voksenuddannelser
  • videreuddannelsessystemet for voksne, f.eks. lederuddannelse på diplomniveau
  • åben uddannelse

Top
Til top

Spørgsmål om flytning

   
Hvordan fortæller jeg nemt Kost og Ernæringsforbundet, at jeg er flyttet?
Brug forbundets hjemmeside. Det er det lettest for dig og for os.
Gå ind på selvbetjening

 

Top
Til top