Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Spareorkan på vej mod de kommunale køkkener

De kommunale politikere har travlt med at få budgettet for 2011 til at gå op. Regeringen har nemlig tvunget kommunerne til at nøjes med det samme beløb i 2011, som de har at drive velfærdskommuner for i 2010. Så der er optræk til økonomisk uvejr. Og det vil gå ud over den kommunale madservice. Det bekræfter en undersøgelse, som forbundet har lavet af den økonomiske situation for de kommunale køkkener.

Færre køkkener med færre hænder

Undersøgelsen viser, at halvdelen af de 72 kommuner, som forbundet har talt med, skal spare på køkkenområdet i 2011. Det gælder også kommuner, der allerede tidligere har været ude med sparekniven. For at spare lægger kommunerne op til at bruge mindre plads og færre hænder. De har med andre ord planer om lukning og sammenlægning af produktionskøkkener. Knap otte ud af 10 kommuner har desuden planer om at afskedige køkkenpersonale. Det gælder også i kommuner, der allerede indenfor de seneste tre år har nedlagt stillinger.

Spareplaner forringer kvalitet og service

Omkring halvdelen af de øverste che- fer for de kommunale køkkenområder, som Kost & Ernæringsforbundet har talt med, vurderer, at de besparelser, der er skrevet ind i budgettet for 2011, får negative konsekvenser for kvaliteten og servicen. Og det vil ramme brugerne.

– Det er helt urimelige besparelser, der er på vej, og de vil få tydelige kon- sekvenser for børn og ældre og for det kost- og ernæringsfaglige personale. Endnu engang bliver de ofre for politikernes uhensigtsmæssige stramninger, siger Kost & Ernæringsforbundets formand Ghita Parry.

Også hos Ældre Sagen vækker undersøgelsens resultater bekymring. – Vi frygter, at nedskæringer vil føre til ringere kvalitet. Det er dybt problematisk og kan i værste tilfælde gå ud over de ældres helbred og livskvalitet, siger sundhedspolitisk konsulent Maj Vingum.

I orden med færre køkkener, siger KL

Formanden for social- og sundhedsudvalget i KL, Anny Winther (V), er ikke så bekymret.

Hun lægger vægt på, at maden fortsat skal være god og nærende, men hun ser umiddelbart ingen problemer i, at der er udsigt til lukning af kommunale køkkener i 2011.

– Hver kommune skal sørge for, at de ældre har en hjemlig og hyggelig spisesituation. Det er væsentligere, end at maden bliver lavet i plejehjemmets eget køkken, mener hun.

Anny Winther peger på, at det er en kommunal kerneopgave at sørge for, at blandt andre ældre, der er visiteret til at få kommunal mad, får god og nærende mad. Det er til gengæld ikke en kommunal kerneopgave at stå for produktionen af maden. Det kan private aktører gøre lige så godt, mener hun.

– Det holder ikke med de små køkkener ude i kommunerne i fremtiden. Hvis produktionen skal være rationel, skal maden produceres i store køkkener, og private aktører kan ofte levere samme kvalitet lige så godt og ofte billigere end de kommunale køkkener. Madproduktion er et af de områder, hvor kommunerne ikke er skarpest til at levere varen, siger hun.

Besparelserne svækker sundheden

Ghita Parry er lodret uenig og mener, at Anny Winther mangler belæg for sin påstand om de kommunale køkkener.

– Vi har set det dokumenteret flere gange, offentlige køkkener klarer opgaven bedre end langt de fleste af de private. Eksempler fra blandt andet Holbæk Kommune og det tidligere Frederiksborg Amt viser, at maden er vendt tilbage på offentlige hænder. Private aktører giver ofte op, når de finder ud af, at de skal tage hensyn til borgernes mange individuelle behov. Det er besværligt, og det koster at yde den service. Og så bliver det svært at skabe overskud i forretningen, siger Ghita Parry.

Hasard med borgernes sundhed

Hvis kommunerne endnu engang vælger at spare på køkkenområdet i 2011, så vil de inden længe stå med massive sundhedsproblemer, forudser Ghita Parry.

– Det er at spille hasard med børn og ældre borgeres sundhed. Kommunerne vil ikke kunne leve op til det ansvar for sundhed og forebyggelse, som de fik efter kommunalreformen. I sidste ende vil det komme til at koste dem dyrt, hvis ikke madkvalitet og service og dermed borgernes sundhed prioriteres, advarer hun.

Tal fra undersøgelsen

Kostfaglige ledere og forvaltningschefer fra 72 kommuner har besvaret Kost & Ernæringsforbundets spørgeskema vedrørende besparelser på køkkenområdet. Undersøgelsen viser:

• 50 procent af kommunerne har planer om nedskæringer

• 23 procent af kommunerne vil ændre antallet af produktionskøkkener – lukke eller sammenlægge køkkener og ændre produktionskøkkener til modtagekøkkener

• 77 procent af de kommuner, der har planlagt besparelser, vil spare på personalet, og det betyder primært nedlæggelse af kost- og ernæringsfaglige stillinger

• I 49 procent af kommunerne vurderer lederne, at besparelserne vil have betydning for kvaliteten af køkkenets tilbud og service.