Spørgeskema: Del dine professionelle erfaringer

Arbejder du i hjemmeplejen, kommunen, på hospitaler eller i sundhedshus, så er der brug for dine erfaringer herunder corona-pandemien. Center for Patientkommunikation (Sygehus Lillebælt/Syddansk Universitet) har kontaktet Kost og Ernæringsforbundet, fordi de indsamler landsdækkende erfaringer fra alle sundhedsfaglige om, hvordan det har været at arbejde under corona-pandemien.  

Har du været en del af beredskabet, så bidrag gerne med dine erfaringer om, hvordan det har været at skulle agere i den aktuelle informationsstrøm. Undersøgelsen skal skabe viden om de udfordringer, der er og har været. En viden der er uundværlig både nu og i relation til tilrettelæggelse af information og beredskab fremadrettet.

Udfyld spørgeskema

Det tager ca. 20 minutter at besvare spørgsmålene og din besvarelse vil blive behandlet fortroligt og anonymt og kan således ikke spores tilbage til dig. 

Du finder spørgeskemaet her her:

Følg med

Der vil løbende blive delt viden fra undersøgelsen på www.cfpk.dk.