Spørgeskema om Nutrition Impact Symptoms

Kære alle kliniske diætister (og studerende) i hospitalsregi i Region H.

Vi er to bachelorstuderende, der er i gang med at undersøge i hvor høj grad NIS-skemaer bliver brugt i det diætetiske arbejde i Region H. NIS står for Nutrition Impact Symptoms - også kendt som ernæringsbegrænsende faktorer (herunder: dysfagi, mundtørhed, tandproblemer, kvalme, obstipation mm.) - faktorer der begrænser kostindtaget.

Vi håber i har lyst til at besvare vores spørgeskema.

De bedste hilsner fra Trine og Line fra Københavns Professionshøjskole.

Link til spørgeskema