Spørgsmål I kan stille til politikerne

Vi har lavet en række forskellige spørgsmpl i kan tage med ud til vælgermøder og stille til jeres lokal- og regionalpolitikere. Spørgsmålene har vi valgt at opdele i tre kategorier:

Forebyggelse af underernæring hos ældre
Forebyggelse af underernæring hos patienter
Forebyggelse af ulighed i sundhed


Forebyggelse af underernæring hos ældre

Op til 60 procent af de ældre på plejecentrene og i hjemmeplejen er i fare for at blive underernærede. Underernæring forringer de ældres livskvalitet, fører til vægttab og har alvorlige konsekvenser i form af tab af fysisk, mental og social funktionsevne. Underernæring giver desuden et ringere eller helt uvirksomt rehabiliteringsforløb. Den ældre bliver mindre selvhjulpen, får behov for mere hjælp og risikerer indlæggelse eller genindlæggelse på sygehuset.
Underernæring kan undgås, hvis de ældre ernæringsscreenes, det vil sige, at der holdes øje med de ældres ernæringstilstand, og at de får kostvejledning af en kost-, ernærings- og sundhedsfaglig.  

Hvordan vil du arbejde for, at der er de fornødne ernæringsfaglige kompetencer på plejehjem og i hjemmeplejen, så ældre borgere ikke bliver underernærede?
 

Har kommunen en mad- og måltidspolitik, der sikrer, at ældre ikke risikerer at blive underernæret?
 

Vil du sørge for, at ældre borgere i kommunen ernæringsscreenes og får professionel kostvejledning, hvis de er i risiko for underernæring?

 

Top
Til top

Forebyggelse af underernæring hos patienter

I dag er cirka 40 procent af patienterne på de danske hospitaler underernærede, og blandt dem forværres ernæringstilstanden hos 3 ud af 4, mens de er indlagt. Blandt kræftpatienterne skyldes 20-30 procent af dødsfaldene underernæring og ikke selve kræftsygdommen. Underernæring betyder, at patienterne i gennemsnit er indlagt 3-4 dage længere end nødvendigt, og det koster staten et trecifret millionbeløb hvert år, mens følgeeffekter af underernæring hos patienterne får omkostningerne til at løber op i milliardklassen. En vigtig årsag til, at der ikke bliver taget hånd om underernæringen er, at sygeplejerskerne ikke har tid til at følge op på problemet. Det kan løses ved at lade ernæringsprofessionelle indgå i faglige teams med sygeplejerskerne.

Hvordan vil du arbejde for at sikre, at der er de nødvendige ernæringsfaglige kompetencer til stede på sygehusenes afdelinger?

 

Følg-hjem-team skal sikre, at der følges op på patienternes ernæringsstatus, når de udskrives fra hospitalet. Det sker langtfra altid, og resultatet er fortsat underernæring, nedsat funktionsevne og flere genindlæggelser.

Hvordan vil du sikre, at regionen samarbejder med kommunerne om at løse problemerne med underernæring efter udskrivelsen?

 

I disse år bygges og renoveres sygehuse for milliarder, og regionerne vil sætte fokus på ernæringen og gøre maden til en del af behandlingen. Da flere af sygehusene ser ud til ikke at få et lokalt køkken, er det afgørende at sikre samarbejdet mellem køkken og afdeling f.eks. gennem kostkonsulenter, der kender arbejdsgangen på afdelingen og tilbuddene i køkkenet.
Undersøgelser viser, at der kan spares halvanden milliard kroner om året på at sikre, at patienterne spiser sig til den rigtige ernæring.

Hvad vil du gøre for at sikre, at mad bliver en del af behandlingen på de kommende supersygehuse?

 

Top
Til top

Forebyggelse af ulighed i sundhed

Rapport på rapport har kortlagt store og stigende forskelle i sundhed.
Borgere med kort eller ingen uddannelse, der tager det hårdeste slid til den laveste løn, har det korteste liv. Og ulighed i sundhed slår igennem allerede i spædbarnsalderen. Det konstaterer den seneste rapport fra Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Det har fået sundhedsministeren til at fastsætte nationale mål for danskerne sundhed.

En af vejene til ulighed i sundhed er at gøre sund mad let tilgængelig og gøre borgerne bedre til at vælge den. Det konkluderer Måltidspartnerskabet, et offentligt-privat partnerskab, der arbejder for at gøre det lettere at spise sundt. Det kan f.eks. være ved at beslutte, at der skal serveres mad i alle daginstitutioner og ved at tilbyde et sundt og billigt måltid i skolen.

Hvordan vil du arbejde på at mindske ulighed i sundhed i din kommune?
 

Børns madvaner præges tidligt, og fælles måltider i børnehaven kan i høj grad være med til at præge børnenes maddannelse i positiv retning.
Kost & Ernæringsforbundets undersøgelse blandt medlemmer, der tilbereder mad i daginstitutionerne, viser, at forældrebestyrelserne siger ja tak til maden, hvis der er en fagperson til at lave den.

Vil du arbejde for lighed i sundhed ved at servere sund frokost i alle daginstitutioner og skoler?

 

Hvert femte barn i Danmark er overvægtigt. Børnene og deres familier har brug for professionel kostvejledning og praktisk hjælp til at ændre vaner, spise sundere og undgå velfærdssygdomme. Den vejledning kan en sundhedskonsulent i kommunen tilbyde, og den kan være med til at øge livskvaliteten hos familierne.

Vil du arbejde for, at alle daginstitutionerne i kommunen har en kostfaglig medarbejder, som planlægger, tilbereder og serverer den sunde mad for børnene?

 

Skolereformen medfører længere skoledage, og længere dage kræver mere energi. Skolereformen er derfor en oplagt anledning til at sikre skolebørnene et næringsrigt måltid, der kan påvirke deres madvaner i positiv retning og styrke koncentrationsevnen, så de får mest muligt ud af skoledagen.

Vil du arbejde for at tilbyde børn, familier eller andre i kommunen, der har behov for det, får professionel kostvejledning?

Vil du arbejde for, at skolerne tilbyder eleverne et sundt måltid mad midt på dagen?

Top
Til top