Spørgsmål om arbejdsskader

Hvad er en arbejdsskade

En arbejdsskade kan efter arbejdsskadeloven enten være en

  • Arbejdsulykke
  • Erhvervssygdom eller arbejdsbetinget lidelse

En ulykke er beskrevet som en fysisk eller psykisk skade, som opstår efter en hændelse eller en påvirkning, der er sket pludseligt eller inden for 5 dage, fx  en faldulykke.

En erhvervssygdom eller er en sygdom, der skyldes arbejdet eller arbejdsforholdene. Sygdommen kan komme af påvirkninger gennem kortere eller længere tid, fx en hudlidelse.

Frist for anmeldelse

Husk at fristen for anmeldelse af arbejdsskader er 1 år fra skadestidspunktet eller fra det tidspunkt, hvor du fik kendskab til din erhvervssygdom eller arbejdsbetingede lidelse.

Det kan være svært at få dispensation for overskridelse af fristen, så fristen skal overholdes.

Erstatning

Hvis du kommer til skade på arbejdet, bliver syg af dit arbejde eller forholdene du arbejder under, har du måske krav på erstatning.

Arbejdsskaden skal være anerkendt som en arbejdsskade efter arbejdsskadeloven, for at du kan få erstatning.

Bliver skaden ikke anerkendt efter arbejdsskadeloven, kan du ikke få erstatning af nogen art.

Kontakt forbundet, hvis du er i tvivl om anmeldelse, frister og erstatning

Erstatningsgrundlag

Arbejdsskadestyrelsen anerkender ikke en arbejdsskade alene ud fra de lægelige oplysninger i sagen. Det er ikke nok, at en læge vurderer, at du har fået en helbredsskade som følge af skaden.

Arbejdsskadestyrelsen vurderer også, om arbejdsskaden er sket på en sådan måde, at skaden er egnet til at give de beskrevne gener og symptomer.

De vurderer også om de stemmer med den viden, der er anerkendt medicinsk om sammenhængen mellem dit arbejde og din sygdom.

Erhvervssygdomme

Står din sygdom på listen over erhvervssygdomme, er den nødvendigvis ikke anerkendt som arbejdsskade på forhånd. Der vil være en række påvirkninger i arbejdet, der skal være opfyldt for at få sygdommen anerkendt.

Erstatningsansvarsloven

Hvis skaden ikke kan anerkendes efter arbejdsskadeloven, kan du måske få erstatning efter erstatningsansvarsloven, hvis din arbejdsgiver erkender ansvaret eller kan gøres ansvarlig for skaden.

Arbejdsskadeloven dækker heller ikke erstatning for svie og smerter, tabt arbejdsfortjeneste m.m.

Find flere spørgsmål & svar om arbejdsskader i højre spalte.