Spørgsmål om fleksjob

Hvis du er blevet sagt op eller ikke har mulighed for at komme tilbage til dit arbejde, fordi du ikke magter det på fuld tid for eksempel, kan du søge om et fleksjob eller et skånejob.

I fleksjob er du ansat med offentligt tilskud på halvdelen eller to-tredjedel af lønnen.
Kommunerne har pligt til at tilbyde et job på fuld arbejdstid, så man kan leve af det. Der gælder dog særlige regler, hvis du har været ansat på deltid, før du blev ansat i fleksjob.

Du har også mulighed for at få et skånejob. I skånejob er du ansat på en særlig aftale med arbejdsgiveren. Og her giver det offentlige ikke tilskud.

Er du førtidspensionist, kan du ansættes i skånejob med løntilskud fra det offentlige.