Spørgsmål om kompetenceudvikling

Kommune og region

Ja, når du er til udviklingssamtale med din leder, skal I huske muligheden for at blive kompetenceudviklet for treparts-penge.

Hver kommune og hver region har fået en sum penge ved treparts-forhandlingerne mellem regeringen og de to parter på arbejdsmarkedet. Og i hver eneste kommune og i hver eneste region er der nedsat udvalg, som skal beslutte, hvordan pengene skal bruges netop i deres kommune eller region.

Udvalgene skal også sikre, at pengene fordeles på en fair måde, så alle personalegrupper får del i pengene. Og det er udvalgenes ansvar, at alle ansatte får information om, at der er treparts-penge til kompetenceudvikling.

Hvis du er i tvivl, så kontakt din tillidsrepræsentant, din leder eller din regionsformand.

De kan fortælle dig, hvordan I i din kommune eller din region har besluttet, at man skal søge om at få del i pengene og hvornår der er frist for ansøgninger.

Staten

I staten er det aftalt at opdele treparts-pengene, så halvdelen bruges på de forskellige ministerområder og halvdelen til projekter og indsatsområder.

Det er også aftalt, at indsatsen på alle statslige arbejdspladser skal øges for kompetence- og jobudvikling til kortuddannede.

Det er de ansatte i staten, der har en erhvervsuddannelse til og med faglært niveau, som for eksempel ernæringsassistenter.

Her kan du lære nyt

Er du ansat i en kommune eller region, kan du bruge treparts-penge til at tage en del af en uddannelse eller en hel uddannelse for eksempel inden for:

  •  arbejdsmarkedsuddannelser
  •  almene og studieforberedende voksenuddannelser
  •  videreuddannelsessystemet for voksne, f.eks. lederuddannelse på diplomniveau
  •  åben uddannelse