Spørgsmål om omstrukturering

Omstrukturering kan betyde mange ting for dig. Din arbejdsplads kan fx blive sammenlagt med en anden arbejdsplads, eller dine arbejdsopgaver kan blive udliciteret til en anden virksomhed. I begge tilfælde er der tale om virksomhedsoverdragelse. Du vil derfor være beskyttet af lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse. Det betyder, at ændringen skal varsles overfor dig med samme varsel som dit opsigelsesvarsel. Det betyder også, at arbejdsgiver hverken kan forringe dine ansættelsesvilkår eller opsige dig på grund af virksomhedsoverdragelsen.

Omstrukturering kan også betyde, at virksomheden er intakt og fortsætter, men at du skal flytte arbejdssted. I nogle tilfælde skal du tåle dette med et rimeligt varsel, som kan være helt ned til fx en måned. I andre tilfælde medfører det så store ulemper for dig, at flytningen skal varsles med dit opsigelsesvarsel. Man taler om væsentlige ændringer, hvis ulemperne er så store for dig, at du skal varsles med samme længde som dit opsigelsesvarsel. Begrebet væsentlig ændring er et juridisk udtryk og er altså ikke din vurdering af, hvor besværlig den nye situation bliver for dig.

Forskellige retsafgørelser har slået fast, at en ansat må tåle ca. 30-40 minutters forøget transporttid hver vej og/eller ca. 35-40 km ekstra afstand hver vej.

Der kan i sjældne tilfælde også tages hensyn til de ulemper, du kan få med børnepasning og manglende transportmuligheder, når det skal vurderes, om der er tale om en væsentlig ændring eller ej.

En omstrukturering kan også være helt intern på dit arbejdssted. Måske medfører ændringen, at du skal sættes ned i tid eller af anden grund mister noget af din indtjening. Alle ændringer der forringer din løn, skal varsles med dit opsigelsesvarsel.

I alle tilfælde hvor der er tale om en væsentlig ændring, der skal varsles med opsigelsesvarslet, kan du vælge at sige nej tak og betragte varslet som en opsigelse. Du vil ikke få karantæne fra a-kassen i disse tilfælde.