Spørgsmål om seniordage

Medarbejdere på 60 år og derover, der er ansat under en kommunal eller regional overenskomst, ydes seniordage, som kan afholdes som fridage eller konverteres til pension, bonus eller kompetenceudvikling.

Hvis du er kommunalt eller regionalt ansat har du, i det kalenderår hvor du fylder 60 år, ret til to seniordage. I det kalenderår, du fylder 61 år, har du ret til tre seniordage. Og i det kalenderår, du fylder 62 år, har du ret til fire seniordage. Herefter har du hvert år ret til fire seniordage.

Hvis du er statsansat, kan du indgå en individuel aftale med din arbejdsgiver om seniordage, når du er fyldt 62 år.