Stærkt nyt forhandlingsfællesskab

2014 byder i september på et endnu stærkere fællesskab for mestre i mad og sundhed på de kommunale og regionale arbejdspladser. Kost & Ernæringsforbundet træder nemlig – sammen med Sundhedskartellet – ind i en ny organisation, som er resultatet af en sammensmeltning med organisationerne i KTO.

Ny styrke og tyngde

Allerede nu mødes topfolkene fra alle organisationerne for at lægge sidste hånd på de politiske aftaler og drøfte temaer og indhold for overenskomstforhandlingerne.

”Vi står meget stærkere og derfor er der god grund til at glæde sig. Vi kommer med ny styrke og tyngde, når vi har så mange medlemmer i ryggen. Det vil give os indflydelse og samlet set endnu bedre vilkår for vores medlemmer,” siger Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Drøftelserne og forhandlingerne har stået på siden vinteren – både om hvordan, overenskomstforhandlingerne skal forløbe, men også om det nye forhandlingsfællesskab.

”Vi er ikke bange for at tænke nyt og gøre noget andet for at sikre vores medlemmer. De offentlige arbejdsgivere har store planer og visioner. Det kræver et stærkt fællesskab for at give modspil. Det bliver vi en del af med den nye forhandlingsorganisation,” forklarer Ghita Parry.

Sundhedskartellet består

Sundhedskartellet blev dannet i 1997 for at styrke samarbejdet mellem sundhedsprofessionerne. Det samarbejde består ved siden af den nye forhandlingsorganisation.

”Vi holder fast i det faglige fokus og den stærke platform, vi har i Sundhedskartellet. Vi 11 organisationer drejer alle om en stærk professionel og faglig akse. Det bliver vi ved med fremover. Med den nye organisation forhandler vi den generelle del, men den mere specifikke del forhandler vi stadig i Sundhedskartellet,” slutter Ghita Parry.

Den nye organisation bliver formelt virkelighed i september 2014. Her forventes det også, at der er fundet et nyt, fælles navn.

Kilde