Stafetten - Gitte Breum

Hvornår oplever du succes som leder?

   

Jeg oplever succes som leder, når mine medarbejderne tør tænke nyt og har mod til at afprøve ideer og begå fejl.

Jeg bliver uendelig glad, hver gang jeg mødes med mine gode folk og kan mærke, at der er lyst og vilje til at yde det bedste. Sker det så, at vi havner i en situation, hvor vi mangler evner og/eller kompetencer, så hjælper vi hinanden med at udvikle dem, så vi sammen man løse opgaverne kvalificeret.

Når jeg oplever, at en medarbejder kommer til mig og viser mig den tillid at dele oplevelser og frustrationer med mig, der føler jeg også, at jeg har gjort det godt som leder - skabt et miljø, hvor mine ansatte er trygge ved mig. 

Og så ikke mindst, når jeg ser mine medarbejdere hjælpe og støtte hinanden, så bliver man stolt som leder.

Hvilke kernefaglige værdier lægger du vægt på i din daglige ledelsespraksis?

   

Mod og initiativ til at lave fejl, gå efter ens drømme.

Tillid til sig selv, sin leder, medarbejdere og kollegaer.

Rummelighed overfor kollegaer, borgere og sig selv.

Ansvarlighed for faglighed og relationer, mål og rammer.

Tænke ude fra og ind – skabe ligeværdig dialog med kunder og borgere

Hvordan har du det med økonomisk ledelse - er det en del af fagligheden, eller et nødvendigt onde?

   

At arbejde målrettet med økonomisk ledelse er en helt naturlig del af hverdagen. Værktøjer som LEAN og effektmålinger er en del af den faglige ledelse. For at få råd til håndværk og madfaglighed, skal der være styr på processer, spild og en optimeret drift.