Stafetten: Helle Hejn

Hvorfor blev du leder?

   

”Jeg kan godt lide at være med til at sætte rammerne for, hvordan opgaverne skal løses. Min drivkraft som leder er at se medarbejderne vokse, når de får ansvar. Det gør mig glad at se den faglige stolthed, som skinner igennem, når medarbejderne får ejerskab over opgaverne og kan se, at de gør en forskel. For mig er det rigtig vigtigt at uddelegere ansvar. Selvom jeg har lederkasketten på, skal vi løfte i flok, for jeg kan ikke klare opgaverne alene”.

Hvad er de vigtigste udfordringer lige nu?

   

”Jeg har stor fokus på at italesætte vigtigheden af det gode måltid i forhold til andre faggrupper omkring de ældre borgere. Derfor arbejder jeg for at få skabt et stærkt og fagligt samarbejde med de andre aktører i Svendborg Kommune, så vi sammen kan hæve kvaliteten. I et af samarbejdsudvalgene forsøger vi at finde gode og håndterbare løsninger på fx kostpolitik og ernæringsscreening i eget hjem og på plejecentrene. Men en ting er at skrive det på et stykke papir, en anden er at få det fælles blik på udfordringen og at få det til at fungere tværfagligt i hverdagen”.

”En anden udfordring er at balancere rationel drift med høj kvalitet. Mit fokus på den daglige drift er, at vi hele tiden bliver bedre til at løse opgaverne smartere. Hvis vi er rationelle, giver det nemlig frirum til udvikling. Og det skal der være plads til, hvis vi skal hæve kvaliteten”.

Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder?

   

”Jeg er med i forskellige netværk, bl.a. Kost & Ernæringsforbundets netværk for ledere, hvor vi mailer på tværs og mødes et par gange om året. Desuden er jeg med i et ledernetværk i Svendborg Kommune, hvor vi deler erfaringer på tværs af brancher. Jeg mener, det er vigtigt hele tiden at udvikle sig, som leder. Og uddannelsesmæssigt har jeg netop afsluttet en diplomuddannelse i ledelse”.