Stafetten: Lisbet Lund-Jensen

Hvornår oplever du succes som leder?

   

”For mig er det en succes, når medarbejderne får indflydelse på arbejdsopgaverne. I 2012 lavede vi en ny struktur, hvor jeg ikke længere var synlig daglig leder. Derfor måtte jeg uddelegere opgaver og ansvar. Det synes jeg var en stor succes, for det går rigtig fint i dag, hvor medarbejderne selv planlægger både hverdag og ferie. Jeg synes, at teamet vokser med opgaven. De bliver mere kreative, og det styrker generelt deres samarbejde".

Hvad er de vigtigste udfordringer lige nu?

   

”Det er mange tværfaglige opgaver, som jeg ser det Vi arbejder i Middelfart kommune meget med fremtidens velfærd, hvor det er opgaven, at lykkes med borgeren som helhed. Det er en stor udfordring, fordi vi er meget opdelt i forhold i fag og adskilt i siloer rent budgetmæssigt. Der er nu igen fokus på at sætte borgeren i centrum og se vores arbejdsområde som en del af en større helhed. Det kræver, at vi arbejder tættere sammen med plejepersonalet".

"Vi har fx projektet 'Det gode måltid', som vi har søgt gennem ældrepuljen. Her undersøger vi både de sociale og de ernæringsmæssige omstændigheder omkring et måltid og undersøger hvordan køkkenet også kan tænke anderledes. Det kan fx være ved at ernæringsassistenten ikke kun står gemt væk i køkkenet men også er synlig ude på gangene, nær borgeren, når maden serveres. Det giver en større indsigt i borgerenes individuelle behov og en større forståelse for betydning af det samlede flow, hvor både køkken og pleje har ejerskab og arbejder bedre sammen".

"Foruden samarbejdet på tværs af fag er min udfordring at holde et højt informationsniveau på alle seks matrikler. Det har jeg stor fokus på, for det handler om hele tiden at være på forkant, også når jeg ikke er fysisk til stede".

Hvordan sørger du for at udvikle dig som leder?

   

”Uddannelse og netværk er vigtigt for mig i forhold til at blive en bedre leder. Jeg har for nylig taget en diplomuddannelse i ledelse, og jeg er med i forskellige erfagrupper, hvor jeg mødes med andre ledere på Fyn og i Jylland. Det er både ledere inde for mit eget område men også fra andre faggrupper, som sidder lidt alene med ledelsesopgaven. Det giver rigtig god mening med de blandede erfagrupper, fordi vi jo skal lykkes på tværs og har brug for indsigt i hinandens kompetencer og arbejdsvilkår.”.