STAFETTEN: Ole Hoffmann

Stafet

Hvilke karakteregenskaber lægger du vægt på hos en leder?

Som leder skal man kunne skabe følgeskab til missionen og dermed de opgaver, vi fælles skal løse - medarbejder og ledere. Vi skal skabe og give rum til medindflydelse og udvikling - man skal som leder turde at give noget fra sig - ikke kun i ord, men også i handling - altså reel uddelegering.

Man skal kunne se hele mennesker og sammenhænge, og man skal kunne respektere forskelligheden. Så skal man være innovativ og turde se ind i glaskuglen. Det er også vigtigt at man har evnen til at undre sig over de ting, der sker og tør udfordre sagen eller emnet - det være sig fagligt, personligt eller politisk

Så skal man kunne begå fejl og leve godt med dem bagefter. Som cheføkonoma skal man med få ord kunne elske mad og mennesker - det er det, der tilsammen skaber vores slutprodukt - nemlig den gode hverdagsmad til patienter og andre, der nyder godt af vores viden og professionelle håndværk

Hvor ser du dig karrieremæssigt om fem år?

Om fem år er jeg 63 og kan søge min tjenestemandspension, men jeg håber da ikke, det bliver aktuelt. Vi står midt i en kæmpe udfordring nemlig at skulle fusionere to køkkener i Århus og Risskov til et køkken i Skejby. Vi skal finde det bedste fra begge køkkener, og få dette til at gå op i en højere enhed. I denne proces er det vigtigt, at vi ”turde tør” at gå andre veje og bruge andre mettoder, end dem vi lige nu og her går og arbejder med. Innovation og medinddragelse må være vejen frem mod det bedste af alle køkkener - nemlig det fremtidige køkken i Skejby anno 2019.

Hvordan arbejder du med kompetenceudvikling af dine medarbejdere?

Vores mål for medarbejderudvikling er at fastholde og udvikle medarbejderne således, at de har de nødvendige kompetencer og derved bliver i stand til at løse nuværende og kommende opgaver. Vi har udarbejdet værktøjer til fastlæggelse af de enkelte medarbejderes kompetencer. Værktøjet beskriver 5 trin, hvor de generelle kompetencer og det, der som mindstemål, forventes er trin 3.

I specialkost er der særlige skrappe krav til kompetencerne. For at sikre kompetencernes tilstedeværelse gennemgår man som medarbejder en faglig test. Er man ikke kvalificeret efter denne, skal man være villig til genlæring.

Gennem MUS-samtalerne afklarer vi den enkelte medarbejders behov for kompetenceudvikling. Det resulterer i en aftale om dette eller hint. Det kan enten være om intern genlæring eller udvikling i Centralkøkkenet eller f.eks ønske om deltagelse i eksterne kurser eller efter/videreuddannelse.

I Centralkøkkenet har vi gennem rigtig mange år arbejdet med temaet samarbejde. Sidst havde vi  "Kunsten at tale sammen". Et tredagsforløb for alle medarbejdere og fem dage for ledere. Forløbet blev gennemført med hjælp fra eksterne konsulenter og det blev afholdt her hos os selv.