Statistik: Hvad tjener du - og andre kost-, ernærings- og sundhedsfaglige

Kost & Ernæringsforbundets løntatistik giver et øjebliksbillede af, hvor meget forbundets medlemmer tjener set i forhold til f.eks. stilling, anciennitet og geografi. Statistikken viser lønnen i kommuner og regioner samt på det private område. Lønstatistikken dækker ikke statens område.

Du kan bruge statistikken til at sammenligne din løn med, hvad andre kost-, ernærings- og sundhedsfaglige tjener. En viden, du kan bruge, hvis du skal forhandle løn på din arbejdsplads. Eller ved et jobskifte.

Lønforskel mellem privat og offentlig

Lønstatistikken viser, at der er forskel på, hvor meget medlemmerne tjener afhængigt af, om de er ansat i den private sektor eller den offentlige, det vil sige i region og kommune. 

For ikke-ledere er lønnen højest i den private sektor. Mens ledere i regionerne er de højest lønnede. De er også højere lønnede end på det private område.

Løn afhænger af ansvar

Statistikken viser en stærkere sammenhæng mellem anciennitet og løn for ikke-ledere end for ledere. Ledernes løn afhænger snarere af, hvilke ansvarsområder der er i spil, hvor mange medarbejdere hun eller han har ansvaret for, hvor stort budgetansvaret er mv.

Mere uddannelse giver højere løn

Uddannelsesniveauet har stor indflydelse på lønnen. Jo mere uddannelse, jo mere i løn.

Mange medlemmer får kvalifikationstillæg eller funktionstillæg. Det fremgår af statistikken at de som regel gives for særlige kompetencer, en høj grad af fleksibilitet eller tillidsrepræsentation. 

I region såvel som kommune er medlemmernes pension velreguleret og aftalt i overenskomsterne. I den private sektor er billedet mere broget.

Fakta: Medlemmerne er spurgt

Statistikken bygger på interview med 804 medlemmer – heraf 122 ledere og 682 ikke ledere. Der har ikke været tilstrækkeligt mange besvarelser fra statsansatte, til at de kunne indgå i statistikken.  

Hvis du er medlem af forbundet, kan du hente lønstatistikken her.