Statsligt ansatte bliver desværre sat ned i løn

Det skyldes, at den såkaldte reguleringsordning denne gang udmønter mere negativt, end det var muligt at forudse, da overenskomsten i 2018 blev indgået. Den negative udmøntning skyldes det økonomiske tilbageslag, som følger af Corona-krisen og som har påvirket den private lønudvikling negativt.

Det bliver en smule teknisk, når forklaringen på, hvorfor du, som ansat i staten, nu vil opleve at få mindre i løn. En del af overenskomst omhandler en reguleringsordning, som har påvirkning på om din løn stiger, falder eller forbliver det samme. Tallene til udregningen af reguleringsordningen pr. 1. februar 2021 er nu alle på plads, og det er resulteret i en negativ udmøntning på: -0.90%. %. Men da der var aftalt en generel lønstigning på 0,68% bliver nettoudmøntning dermed: - 0,22 pct. På grund af niveauforskydningen svarer det til, at lønnen sættes ned med 0,25 pct. pr. 1.2.21.
I gennemsnit for Kost og Ernæringsforbundets medlemmer svarer det til en lønnedgang på 66 kroner pr. måned før der betales skat.

Kost og Ernæringsforbundet anerkender, at det vil medføre tab af indkomst for dig, der arbejder på det statslige område, men vi står samtidig også ved det resultat, der blev indgået ved OK18. Og vi mener fortsat, at vi står bedst ved, at fastholde reguleringsordningen også selvom den helt usædvanligt denne gang udmønter i nedgang af de statslige lønninger. Det gælder os og den samlede fagbevægelse.

Har du spørgsmål til de tekniske beregninger eller på anden vis behov for at drøfte din situation, så er du velkommen til at kontakte Forhandlingsafdelingen på 31 63 66 00 eller Kost og Ernæringsforbundets formand, Ghita Parry, på 24 25 78 03 eller gp@kost.dk.