Støj

Er du udsat for støj

Arbejder du i et produktionskøkken, er der stor risiko for at blive udsat for meget høj støj og måske høreskadende støj.

I undersøgelsen Arbejdsmiljø og helbred i Danmark er køkkenansatte blandt de faggrupper, der rapporterer mere end andre på arbejdsmarkedet, at de er udsat for meget høj støj i mere end ¼ af arbejdstiden.
Vi ved at høj støj kan give stress og hjertesygdomme. Måske kan mindre doser af støj også give stress, forstyrre vores søvnmønster og nedsætte det psykiske velbefindende, fx ved at nedsætte koncentrationsevnen.
Normalt forbinder vi høreskader med meget høj støj. Det har vist sig, at høreskader også kan opstå på grund af pludselige, høje hårde lyde, som  fx når en stålgryde knalder mod et stålbord.

Ned med støjen

Støjgener i køkkenet kan fx komme fra støjende maskiner og ventilationsanlæg eller fra håndtering af gryder, porcelæn og redskaber. Støjniveauet skal fremgå af brugsanvisningen til maskiner.
Det giver mulighed for at vælge støjsvage modeller.Støjen bliver mere generende, hvis akustikken er dårlig. Derfor bør gulve, vægge og lofter udformes, så de dæmper støj. Det er derfor vigtigt at sætte fokus på støjniveauet i dit køkken og eventuelt få målt støjen for at få kortlagt støjkilderne og støjniveauet, så de rigtige løsninger kan findes.