Stop underernæring med 6 anbefalinger

Læs de 6 anbefalinger her 

Både i hjemmeplejen, på plejehjem og på hospitaler er alt for mange underernærede eller i risiko for at blive det. Og det skal der gøres noget ved. Derfor gik tog Kost & Ernæringsforbundet sammen med Landbrug og Fødevarer samt Dansk Selskab for Klinisk Ernæring for et års tiden siden initiativ til at stifte Forum for Underernæring. I alt står der nu 17 forskellige organisationer og virksomheder sammen om seks konkrete anbefalinger, som de håber politikerne vil samle op.

- Vi har arbejdet for at gøre op med det her problem i årevis. Alligevel ser vi ingen handling. Vi har brug for, at politikerne tager ansvar, løfter blikket og ser den store sammenhæng. Underernæring har ikke kun konsekvenser for det enkelte menneske, men også for samfundsøkonomien. Derfor kalder vi nu danske politikere til handling, forklarer Ghita Parry, formand for Kost & Ernæringsforbundet.

Bedre handleplaner til syge og ældre

Forum for Underernæring består af en lang række organisationer og virksomheder, der dagligt arbejder med spørgsmålet om underernæring. Og de er enige om, at vi i Danmark skal blive bedre til at opdage og behandle de borgere, som er underernærede eller i risiko for at blive det.

- Patienter og ældre skal have gode måltider, der passer til deres ernæringsbehov. Vi skal som samfund også tilbyde hjælp, støtte, behandling og vedledning i kost og ernæring. Måske har man brug for hjælp til at booste appetitten, måske skal man bruge en kostplan, måske er kost og ernæring næglen til at komme godt igennem en sygdomsperiode. Vi ved, at mennesker i god ernæringstilstand trives bedre - de tager bedre imod behandling og kommer sig nemmere. Der er et stort potentiale i at bekæmpe underernæring, siger hun. 

De seks råd vil nu blive sendt til relevante politikere i både kommuner, regioner og i Folketinget. Forum for Underernæring mødes i dag, mandag, for at diskutere, hvordan man bedst arbejder videre med rådene.

Fakta om underernæring

 • I vores publikation 'Underernæring - det skjulte samfundsproblem' skønner vi, at der kan spares op i mod halvanden mia kr. om året med en bedre indsats mod underernæring.
 • Ca. 20 pct. af de indlagte er i risiko for at blive underernæret. Kun en fjerdel af de indlagte får sit ernæringsmæssige behov dækket under indlæggelsen.
 • Op til 60 pct. af brugerne af hjemmeplejen er i risiko for at blive underernærede.

 

Forum For Underernæring

Forum arbejder politisk for en forankring af en styrket, blivende, tværgående og faglig indsats til forebyggelse af underernæring i Danmark.

Der skal findes varige løsninger på den udbredte underernæring blandt ældre og patienter i Danmark.

Derfor skal Forum:

 • Styrke den offentlige debat om underernæring mellem patienter, ældre, fagfolk, politikere, og andre udsatte grupper.
 • Sørge for, at der tages politisk aktion på at reducere antallet af underernærede danskere og antallet af danskere, som er i risiko for at blive underernærede.
 • Facilitere, at aktørerne i forummet indgår i konkrete tværgående indsatser.

Udover Kost & Ernæringsforbundet er 16 organisationer med i Forum for Underernæring. De er:

 • Arla Foods
 • Danish Crown-DC Ingredients
 • Dansk Selskab for Klinisk Ernæring
 • Dansk Sygeplejeråd
 • Danske Fysioterapeuter
 • Danske Tandplejere
 • Ergoterapeutforeningen
 • FMF
 • FOA
 • Foreningen af Kliniske Diætister (FaKD)
 • Kræftens Bekæmpelse
 • Københavns Madhus
 • Landbrug & Fødevarer
 • Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere
 • Metropol
 • Ældre Sagen

Derudover har myndighedsrepræsentanter fra Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Madkulturen og DTU deltaget i Forum som observatører og har ydet faglig bistand. De fire er ikke medafsendere på anbefalingerne.

 

Mere fakta om underernæring i Danmark

 • Forsøg fra Herlev Hospital viser, at lige knap 70% af patienterne, der fik tilbudt ’Herlevs Herligheder’ fik dækket deres ernæringsmæssige behov, hvorimod kun 30% af patienterne som ikke fik tilbuddet, fik dækket deres ernæringsmæssige behov.
 • Holland har siden 2004 haft en målrettet indsats på underernæring, og det betyder, at antallet af underernærede på hollandske plejehjem er faldet fra over 30 pct. til under 20 pct.
 • Underernæring koster samfundet 6 mia. kroner om året.
 • Samfundet kan spare op imod 1,5 mia. kr. om året med en målrettet indsats mod underernæring.
 • Fem procent af alle danskere er underernærede.
 • Underernærede har svagere immunforsvar, er oftere syge, bliver hyppigere indlagt og er dyrere at behandle.
 • Ca. 20 pct. af de indlagte er i risiko for at blive underernærede. 
 • Ca. halvdelen af alle patienter får dækket deres ernæringsmæssige behov under indlæggelse, viser flere undersøgelser lavet i Danmark siden 2006.
 • Antallet af ældre over 80 vil blive fordoblet frem mod 2050.
 • Op til 60 pct. af brugerne af hjemmeplejen er i risiko for at blive underernæret.
 • Underernærede ældre er i større risiko for at dø.
 • Næsten halvdelen af kræftpatienter (47 %) er ikke blevet informeret om/vejledt i kost og ernæring i forbindelse med deres kræftsygdom.
 • Hver fjerde kræftpatient (26 %) er aldrig blevet vejet på hospitalet i forbindelse med sit kræftforløb.
 • Halvdelen af patienter (49 %) taber sig i forbindelse med deres kræftforløb.
 • En ud af fem (22 %) patienter, der taber sig, begynder allerede at tabe sig, inden de er klar over, at de er syge.
 • En ud af tre (35 %) patienter, der taber sig, oplever, at hospitalet ikke reagerer med noget konkret på deres vægttab.
 • Færre end 2 ud af 10 (14 %) patienter, der taber sig, modtager en kostplan fra hospitalet som reaktion på vægttabet.
 • Ud af patienter, der har været indlagt i forbindelse med deres kræftforløb, er 8 ud af 10 (80 %) blevet tilbudt almindelig hospitalskost, 1 ud af 10 (12 %) er blevet tilbudt specialkost og 1 ud af 10 (9 %) er blevet tilbudt sondeernæring.
 • Tre ud af fire kræftpatienter (75 %) er blevet sendt hjem fra hospitalet uden ernæringsbehandling. 

Kilder: "Underernæring - skjulte samfundsproblem", Undersøgelse fra Kost & Cancer (YouGov)