Relateret indhold

Fagbladsartikel 25/09/2020 Annoncepriser og -formater
Fagbladsartikel 24/09/2020 Datoer og frister for fagbladet
Fagbladsartikel 02/02/2021 Kost, Ernæring & Sundhed 1-2021
Christine Bille Nielsen  [ TEKST OG OPSKRIFTER ] Jesper Glyrskov [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 MÅNEDENS OPSKRIFT: DE NYE KOSTRÅD
Mette Jensen  [ TEKST ] Maria Vendelbo Madsen [ FOTO ]
Fagbladsartikel 02/02/2021 Svendeprøven sætter håndværket i fokus

Stor og stolt profession

Når kost- og ernæringsfaglige tilbereder mad, der opfylder brugernes forskellige ønsker og ernæringsmæssige behov eller vejleder bestemte grupper af borgere i at spise efter deres behov, så er det i fuld overensstemmelse med det sæt af internationale retningslinier, eller kodeks, der er blevet vedtaget i de internationale organisationer, som Kost & ernæringsforbundet er med i.

Forbundet har oversat kodeks til dansk − og det er med som indstik i dette blad.

Det etiske kodeks handler om at være kompetent, at respektere menneskers behov og stræbe efter positive ernæringsresultater for alle. Og følges af et kodeks for god praksis, som peger på, at det er vigtigt at samarbejde med andre faggrupper, for at sætte både deres og vores viden i spil.

Når lederne i dette blad f.eks. taler om, hvor vigtigt, det er at gøre køkkenet synligt, for at sikre, at kost- og ernæringsfagliges viden bruges i kommunens sundhedsfremmende arbejde, så er det en af måderne, at leve op til det internationale kodeks på. Og når kost- og ernæringsfaglige gennem brugerinnovation arbejder for at forstå og opfylde borgernes behov, så er det også en måde at forfølge kodeks på.

Budskabet i kodeks kan måske opleves som indlysende. Eller omvendt, som noget, der er fjernt fra hverdagspraksis. Men jeg vil alligevel opfordre jer til at sætte kodeks på dagsordenen. Det kan være på uddannelsesinstitutionen. Men også på arbejdspladsen. Her kan det være med til at sætte lup på jeres praksis: hvordan arbejder I, hvad bidrager I med. Måske kan det inspirere til nye måder, at forvalte ansvaret på, som kost- og ernæringsfaglige. Og frem for alt kan det sætte arbejdet i perspektiv og give en oplevelse af, at være en del af et større hele. Det føles godt − synes jeg.

Ghita Parry / Formand