Store gevinster ved at sikre ordentlig tid på arbejdet

Følelsen af at have tid til at gøre sit arbejde hænger nøje sammen med antallet af sygedage på grund af arbejdsrelateret stress. Det viser en ny undersøgelse, hvor 2.700 kommunalt og regionalt ansatte har deltaget. 51 procent af de offentlige ansatte oplever ifølge undersøgelsen, at de har tid nok til at lave deres arbejde. Omvendt svarer 47 procent, at de ikke at har tid nok til at lave deres arbejde. Inden for den sidste gruppe er andelen af medarbejdere, der har haft sygefravær på grund af arbejdsrelateret stress, over dobbelt så højt, som i den første gruppe.

- En tæt dialog mellem ledelse og medarbejdere kan være et af værktøjerne til at sænke sygefraværet. Desuden kræver det, at blikket er stift rettet på forholdet mellem opgaverne og tiden til at løse dem, siger formand for Kost & Ernæringsforbundet, Ghita Parry.

Inden for gruppen, der har tid nok, har syv procent været sygemeldt inden for det seneste år på grund af arbejdspresset. Det tal er oppe på 16 procent i gruppen af kommunalt og regionalt ansatte, der ikke har tid til deres arbejde.

- Det slider på et menneske, når man er tvunget til at gå på kompromis med sin faglighed, tror jeg. De økonomiske rammer er stramme og det er ikke kun borgerne, der mærker det. Jeg håber, at vi kan få mere fokus på den pris, medarbejderne betaler for den stramme styring i det offentlige, siger Ghita Parry.

59 procent af de offentligt ansatte, der siger, at deres ledelse er i god dialog med medarbejderne, svarer også, at de har tid nok til deres arbejdsopgaver. Det står i skarp kontrast til gruppen, der er uenige i, at deres ledelse er i god dialog med medarbejderne, hvor kun 33 procent svarer, at de har tid nok til deres arbejdsopgaver.

Undersøgelsen er en del af kampagnen 'Vores aftaler. Din styrke'. De 34 lønmodtagerorganisationer, der repræsenterer mere end 525.000 offentligt ansatte, sætter i kampagnen fokus på de aftaler og den tillid, der er så karakteristisk for de offentlige danske arbejdspladser.

 

Kilde