Strategisk ledelse

Skaber strategier for mad og måltider

Jeg er ansvarlig for strategisk og administrativ ledelse og sørger blandt andet for at tale ernæringsfaglighed ind i alle sammenhænge på tværs af forvaltninger og enheder. Det gør jeg som leder og i netværk med andre ledere. Jeg har især til opgave at understøtte partnerskaber og samarbejder på tværs af afdelinger, forvaltninger, sektorer, organisationer og fagligheder - med borgerens behov som udgangspunkt. 

Jeg står for at udvikle politik og handleplaner, så mad og måltider på strategisk niveau integreres i sundhedsfremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende indsatser. Jeg tager mig af udvikling af for eksempel kvalitetsstandarder og ydelseskatalog. Desuden er det min opgave at tilgodese de politiske målsætninger, holde ledelse og andre ajour med den nyeste viden om kost og ernæring. Endelig tager jeg mig af ledelsesmæssige opgaver som lønforhandling, ansættelse og afskedigelse af medarbejdere og udarbejdelse af budgetter. 

Jeg agerer i en organisation præget af høj kompleksitet, og derfor er det afgørende, at jeg er strategisk, beslutsom og god til at kommunikere. Jeg sætter en ære i at lytte og skabe dialog og tillid. Desuden er jeg realistisk og tør gå forrest, udstikke retningen og holde fast – også i modvind. Jeg har indgående kendskab til lovgivning om fødevarer, service og sundhed og kombinerer ernæringsfaglig viden med økonomisk overblik og ledelsesmæssige kompetencer. 

Ved at arbejde strategisk med mad og måltider på politisk niveau er jeg med til at optimere velfærdsydelser – og dermed den enkelte borgers mulighed for at skabe et bedre liv for sig selv.


Mød de 11 faglige profiler fra Kost og Ernæringsforbundet. Læs hvilke konkrete kompetencer fagpersonen kan tilbyde inden for kost, ernæring og sundhed.