Stress

Stress - et udbredt problem

Stress på arbejdspladsen er i disse år vokset til et af de mest alvorlige arbejdsmiljøproblemer. Og noget tyder på, at problemer med stress vil vokse i fremtiden.Således vurderer WHO, at stress og depression i 2020 vil udgøre et af de mest omkostningskrævende sygdomsområder for samfundet.

Cirka hver fjerde ansat i køkkenerne (26 %) oplever stress i en eller anden grad.

Stress en tilstand - ikke en sygdom 

Ca. ¼ af alle sygemeldinger skyldes stress.
Stress er ikke en sygdom, men er du udsat for langvarig stress på arbejdet, kan det få alvorlige konsekvenser for dit fysiske og psykiske helbred, livskvalitet og arbejdspræstationer.

Forebyg stress

Når du bliver ramt af stress, og måske bliver sygemeldt, kommer det let til at handle om, at det er dig alene, der er noget galt med.
Her er det vigtigt at arbejdspladsen tager problemet alvorligt og undersøger, om der er forhold i arbejdet, der virker stressfremkaldende.
Arbejdspladsvurdering er vigtigt redskab til at afdække, hvilke psykosociale forhold, der er medvirkende til at gøre dig og måske også dine kolleger stressede eller give mindre trivsel.

Det handler ikke kun om at kortlægge stressfaktorer i arbejdet, men lige så meget om at sætte fokus på de forhold, der skaber trivsel.