Stress kan også være en arbejdsskade

Mange får stress

FTF’s undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø har vist, at hver tiende får alvorlig stress af arbejdet og at næsten lige så mange bliver udbrændte.Alligevel halter indsatsen mod det psykiske arbejdsmiljø bagefter.

Nemmere at se de fysiske problemer

Arbejdstilsynet giver f.eks. fire gange så mange påbud mod glatte trapper eller andre problemer med det fysiske arbejdsmiljø end mod et for højt arbejdspres eller mobning på arbejdspladsen.Og langt færre psykiske end fysiske problemer anerkendes som en arbejdsskade.

Forebyg dårligt arbejdsmiljø

Men der er ingen grund til at skelne mellem fysiske og psykiske problemer. Det er meget alvorligt, når man bliver syg af sit arbejde, mener FTF, der hilser det nye lovforslag velkomment.

Nyt lovforslag

Hvis lovforlaget vedtages, betyder det at myndighederne også vil kunne gribe ind overfor det psykiske arbejdsmiljø.

Kilde