Styrk mænds mentale muskler

  • Tag udgangspunkt i mandens behov, når der skal ændres adfærd.

Af Cand.brom Regitze Siggaard, Selskab for Mænds Sundhed

Nye tal viser, at det ikke kun er i forhold til fysisk sundhed, at den er gal, men også i lige så høj grad i forhold til mænds mentale sundhed.  Alt for mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det. Mænd registreres og behandles kun halvt så ofte for depression som kvinder. Til gengæld diagnosticeres de dobbelt så hyppigt for misbrug.

Det ser ud til, at mænd oftere bliver fundet og i sidste ende diagnosticeret for noget, de gør, snarere end hvordan de har det. Dette kan skyldes den måde, som sundhedsvæsenet møder manden på. Eller den måde som mænd ikke får mulighed for at komme til udtryk i forhold til deres behov, fordi tilbuddene ikke er tilrettelagt med mænd for øje.

Hvis man som kostprofessionel vil arbejde med at styrke mænds mentale muskler, kan det være godt at kende til nogle af de vigtigste træk ved mange mænds kommunikation- og reaktionsmåder. De er fx at:

  • Mænd i første omgang ofte søger autonomi og selvbestemmelse, når de har det dårligt, og de vil ikke nødvendigvis snakke om tingene lige her og nu.
  • Mange mænd tænker på, hvad kan de gøre, når de har det psykisk dårligt snarere end at søge trøst og omsorg.
  • Når mænd får det psykisk dårligt, kan de ofte få en tendens til meget hurtigt at søge væk fra følelserne af smerte og svaghed, bl.a. gennem at bedøve sig med alkohol, ved bagatellisering af konflikter mv.
  • Nogle mænd får tendenser til at reagere udad, fx ved at gå utidigt fra jobbet, køre vanvittigt i bil, komme i klammeri (måske voldeligt) med andre, forlade familien mv.

Så hvis man vil hjælpe og støtte en mand i at ændre adfærd, søge behandling eller hjælp kan det være værdifuldt at tage afsæt i deres behov.

Særlig hjernemad?

For at styrke mænd sundhed er det værdifyldt at styrke deres tro på at de kan ændre vaner, og at give dem mulighed for at prøve både at spise og tilberede sund velsmagende mad. Denne idé har bla. givet grobund for særlige initiativer som Fars Køkkenskole eller Mad for enlige mænd, som kommuner i landet udbyder. I forbindelse med planlægningen af disse initiativer, har man taget højde for mænds særlige behov i forhold til mad, fx at det skal være mættende, bestå af originale madvarer og produkter, store portioner samt enkle og konkrete anvisninger i opskrifterne.

Spørgsmålet om maden i sig selv også kan virke sundhedsfremmende og styrke hjernen? Der forskes intensivt i hvordan hjernen fungerer. Indtil videre viser data at fx blåbær, fiskeolie, fuldkorn og æg (særlig højt indhold af cholin, der er vigtig i overførslen af nerveimpulser), kan være gavnlige i forhold til at styrke hjernen og dermed være med til at sikre den ”mentale muskel”.  Men mad, der følger de 10 kostråd vil for langt de fleste være helt tilstrækkelige til at styrke mænds sundhed både fysisk og mentalt.

Uge 24 er Mænds Sundhedsuge. Se hvad der foregår rundt i Danmark i ugen, og læs mere om mænd og sundhed på www.sundmand.dk

Kost & Ernæringsforbundet er en del af Mens Health Week

Men’s Health Week er en årligt tilbagevendende kampagne, som skal få mænd til at sætte fokus på deres egen sundhed.  Formålet med Kost & Ernæringsforbundets deltagelse, er at vi ønsker at profilere og brande vores profession og italesætte vores medlemmers kompetencer inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Samt synliggøre hvordan I kan bidrage til en fremadrettet indsats ved at varetage opgaver omkring den borgerrettede forebyggelse indenfor mænds sundhed. Læs mere under flere oplysninger.