SU-plan hugger hæl og klipper tå

I Kost & Ernæringsforbundet er formand Ghita Parry vred over regeringens spareiver på de studerendes vegne. Hun peger på, at regeringen blandt andet planlægger at gøre det umuligt for nyuddannede at få dagpenge den første måned efter endt studie.  

- Der bliver både hugget hæl og klippet tå i det her forslag. En professionsbachelor med 3½-års uddannelse skal låne 33.600 kr. mere for at kompensere for de 800 kroner, regeringen skærer SU’en med om måneden. Det er mange penge i et budget, hvor man vender og drejer hver en krone, siger hun.

Partierne i Folketinget går nu i gang med forhandlingerne om de konkrete forslag. Kost & Ernæringsforbundet arbejder – sammen med studenterorganisationer og mange andre fagforeninger og vores hovedorganisation, FTF – på at påvirke politikerne.

- Det er helt galt at spare på SU’en. Det må og skal aldrig være økonomiske overvejelser, der står i vejen for, at man får taget en uddannelse. Der er ikke nogen værdi i at gældsætte sig – tværtimod. Der er derimod værdi i, at man får ro og tid til at tage sig en uddannelse, så man kan komme godt igennem og få sig et job. Det er sådan, vi får et stærkere Danmark, slutter Ghita Parry.

Fakta om SU besparelser i 2025-planen

• SU’en beskæres med 4,1 mia. kr. årligt. 

• Besparelserne kommer af, at stipendiet beskæres for alle grupper både ude og hjemmeboende og ungdomsuddannelser og videregående uddannelser.

• Stipendiesatserne for både ude og hjemmeboende beskæres med 20 procent. Udeboende på en videregående uddannelse mister 800 kr. om måneden før skat. Hjemmeboende mister mellem 184 og 512 kr. pr. md. afhængig af forældreindkomst.

• SU begrænses til normeret tid. Det 6. SU år bortfalder dermed helt. 

• Der indføres bedre muligheder for at optage lån. For hver 100 kroner man modtager i stipendie kan man optage 100 kr. i lån. I alt kan udeboende modtage 4.300 i SU og 4.300 i lån pr. md. Lånet gøres rentefrit i studietiden.

• Der indføres et beskæftigelsesfradrag på 17.000 kr. i de første tre år for færdiguddannede.

• Fribeløbet forhøjes med 1.000 kr. før skat